Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7. Yksinasuminen vaihtelee iän mukaan

Yksinasuvien osuus väestöstä on kasvanut kahden viime vuosikymmen aikana yhdestä kolmeen prosenttiin vuosittain. Vuoden 2017 lopussa 22 prosenttia Suomen väestöstä asui yksin. Yleisin asumismuoto on kahden hengen asuntokunta, joissa asuu noin kolmannes väestöstä. Neljän hengen asuntokuntien osuus on 17 prosenttia. (Kuvio 13)

Kuvio 13. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2017

Kuvio 13. Asuntokuntaväestö asuntokunnan koon mukaan 1990–2017

Yksinasumisen yleisyydessä ja ajoittumisessa on eroja sukupuolten välillä. Määrällisesti suurimmat yksinasuvien ryhmät ovat 70-vuotiaat naiset (14 374 henkeä) ja 25-vuotiaat miehet (12 470 henkeä). Kaiken kaikkiaan naiset asuvat miehiä useammin yksin. Kaikista 18 vuotta täyttäneistä naisista 27 prosenttia asuu yksin, miehistä 25 prosenttia.

Naisten elämänkaarella yksinasumisessa on enemmän vaihtelua kuin miehillä. Useampi kuin joka neljäs 20–25 vuotias nainen asuu yksin, mutta 25-vuoden jälkeen yksin asumisen todennäköisyys naisilla laskee. Miehillä varhaisaikuisuuden yksineläminen jatkuu usein pidempään kuin naisilla, sillä 21–32 vuotiaista yli neljäsosa asuu yksin. Miesten yksinasumisen todennäköisyys alkaa siis laskea huomattavasti myöhemmin kuin naisilla eli vasta yli kolmekymppisenä. Naisilla yksin asuminen on kaikkein todennäköisintä vanhana: 79 vuotta täyttäneistä naisista yli puolet asuu yksin. Miehillä yksinasumisen todennäköisyys on suurinta vanhana ja toisaalta nuorena aikuisena. Harvinaisinta naisten yksin asuminen on 40–41 vuoden iässä, jolloin yksin asuu joka kymmenes nainen. Miesten yksinasuminen on puolestaan harvinaisinta 18–19 vuotiaana.

Vuoden 1990 jälkeen miesten yksinasuminen on yleistynyt lähes kaikissa ikäryhmissä, erityisesti työikäisillä ja yli 90-vuotiailla. Naisilla yksinasuminen on yleistynyt erityisesti alle 25-vuotiailla ja yli 85-vuotiailla. Yksinasuminen on 65–80-vuotiailla naisilla nyt harvinaisempaa kuin vuonna 1990.

Kuvio 14. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2017

Kuvio 14. Yksinasuvien miesten ja naisten osuus ikäluokasta 1990 ja 2017

Lähde: Väestö- ja oikeustilastot, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marjut Pietiläinen 029 551 2798, Joonas Toivola 029 551 3355, Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 5.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Perheet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-3215. Vuosikatsaus 2017, 7. Yksinasuminen vaihtelee iän mukaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/perh/2017/02/perh_2017_02_2018-12-05_kat_007_fi.html