Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 14.4.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5 prosenttia marras-tammikuussa

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto oli marraskuun 2004 ja tammikuun 2005 välisenä aikana 5 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Liikevaihdon kasvu pysyi samalla tasolla kuin edellisellä lokakuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu nopeutui edelleen marras-tammikuussa, ollen 3,3 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen toimialan kasvu pysyi samalla tasolla kuin edelliselläkin kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 6,8 prosenttia ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto 6,9 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
2-4/2004 5-7/2004 8-10/2004 11/2004-1/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,1 4,2 5,1 5,0
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2,5 0,6 1,7 3,3
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,2 4,5 3,7 3,7
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,8 5,1 5,5 6,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,3 4,6 7,4 6,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

 

Kausitasoitusmenetelmä muuttunut

Tästä julkistamiskerrasta lukien kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan EU:n tilastoviraston, Eurostatin, suosittelemalla TRAMO/SEATS-menetelmällä aiemmin käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Kausitasoitetut, työpäiväkorjatut ja trendisarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 14.4.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/01/plv_2005_01_2005-04-14_tie_001.html