Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 13.5.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,9 prosenttia joulu-helmikuussa

Tilastokeskuksen mukaan palvelualojen liikevaihto kasvoi joulukuun 2004 ja helmikuun 2005 välisenä aikana 5,9 prosenttia vuoden takaisesta vastaavasta ajankohdasta. Liikevaihdon kasvu voimistui viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista johtuvat vaihtelut.

Päätoimialoista majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 3,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihto lisääntyi viimeisellä kolmen kuukauden ajanjaksolla 4,5 prosenttia. Kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluiden liikevaihto kasvoi 6 prosenttia ja muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto 6,7 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
3-5/2004 6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,5 4,2 4,7 5,9
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,6 0,3 2,2 3,5
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 6,1 4,3 3,4 4,5
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
3,7 5,9 6,2 6,0
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,4 5,3 7,5 6,7
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 13.5.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/02/plv_2005_02_2005-05-13_tie_001.html