Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 12.8.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 5,3 prosenttia maalis-toukokuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 maalis-toukokuussa 5,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 6 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta maalis-toukokuussa kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, 7,8 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui 4,6 prosenttiin tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen päätoimialan liikevaihdon kasvu puolestaan hidastui 2,6 prosenttiin. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi maalis-toukokuussa 4,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
6-8/2004 9-11/2004 12/2004-2/2005 3-5/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 4,2 4,8 6,0 5,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 0,3 2,1 3,7 4,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,4 3,3 4,6 2,6
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
5,8 6,2 6,5 7,8
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
5,3 8,1 7,2 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Aki Niskanen (09) 1734 2657, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 12.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. toukokuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/05/plv_2005_05_2005-08-12_tie_001.html