Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 16.12.2005

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vuoden kolmannella neljänneksellä

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä 6,2 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä liikevaihdon lisäys oli 6,4 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli kolmannella neljänneksellä voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, jonka liikevaihto oli 9,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu voimistui 7,6 prosenttiin heinä-syyskuussa. Myös kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu kiihtyi kolmannella neljänneksellä. Toimialan liikevaihto kasvoi 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi tuoreimmalla neljänneksellä 4,4 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
10-12/2004 1-3/2005 4-6/2005 7-9/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 5,0 5,6 6,4 6,2
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,6 1,8 6,4 7,6
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,9 3,8 2,6 4,4
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,1 6,3 10,4 9,2
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,6 6,1 5,0 4,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Santaharju (09) 1734 2720, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 16.12.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/09/plv_2005_09_2005-12-16_tie_001.html