Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.2.2006

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 7,3 prosenttia syys-marraskuussa

Palvelualojen liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2005 syys-marraskuussa 7,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden ajanjaksolla liikevaihdon lisäys oli 5,5 prosenttia. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja liikevaihto on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Päätoimialoista liikevaihdon kasvuvauhti oli voimakkainta kiinteistö-, vuokraus-, tutkimus- ja liike-elämän palveluissa, joissa liikevaihto oli 11,5 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia syys-marraskuussa. Kuljetuksen, varastoinnin ja tietoliikenteen liikevaihdon kasvu hieman voimistui tuoreimmalla kolmen kuukauden ajanjaksolla. Toimialan liikevaihto kasvoi 4,8 prosenttia. Muiden yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten palveluiden liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
12/2004-2/2005 3-5/2005 6-8/2005 9-11/2005
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 6,0 5,8 5,5 7,3
- Majoitus- ja ravitsemistoiminta 3,6 4,5 7,2 6,1
- Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 4,5 2,8 3,0 4,8
- Kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimus-
palvelut sekä liike-elämän palvelut
6,5 8,7 8,4 11,5
- Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut
7,4 5,0 5,0 4,5
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat 2005, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Virtanen (09) 1734 2702, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 15.2.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. marraskuu 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2005/11/plv_2005_11_2006-02-15_tie_001.html