Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.4.2009

Palvelualojen liikevaihto kasvoi 1,6 prosenttia marras-tammikuussa

Palvelualojen liikevaihto oli vuoden 2008 marraskuun ja vuoden 2009 tammikuun välisenä aikana 1,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu hidastui selvästi, sillä edellisellä lokakuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 7,6 prosenttia. Taloustilanteen heikkeneminen näkyy palvelualoilla erityisesti tarkastelujakson lopulla, jolloin useiden toimialojen liikevaihdon kehitys hidastuu tai kääntyy laskuun. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Tarkastelujaksolla kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto kääntyi laskuun ollen 3,4 prosenttia alhaisempi kuin vuotta aiemmin. Informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto kasvoi 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto oli marras-tammikuussa 2,8 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi marras-tammikuussa 3,7 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta taiteen, viihteen ja virkistyksen toimialalla, jossa liikevaihto oli marras-tammikuussa 8,9 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Kiinteistöalan toiminta kasvatti liikevaihtoaan marras-tammikuussa 7,0 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
2-4/2008 5-7/2008 8-10/2008 11/2008-1/2009 1/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 9,4 8,0 7,6 1,6 -3,2
- Kuljetus ja varastointi 9,5 9,1 7,8 -3,4 -8,5
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 6,3 5,9 5,3 2,3 0,2
- Informaatio ja viestintä 4,5 4,7 4,9 3,9 0,9
- Kiinteistöalan toiminta 8,6 8,6 7,9 7,0 9,1
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 10,8 8,7 9,0 2,8 -1,3
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 16,4 13,2 11,5 3,7 1,8
- Taiteet, viihde ja virkistys 9,0 7,9 6,9 8,9 7,6
- Muu palvelutoiminta 8,1 7,4 8,0 3,9 -0,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Palvelualojen liikevaihtotilastossa otettiin tässä julkaistavista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialuokitukseen on uutinen tilaston kotisivulla.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.4.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. tammikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/01/plv_2009_01_2009-04-15_tie_001.html