Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.5.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 0,9 prosenttia joulu-helmikuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto kääntyi laskuun vuoden 2008 joulukuun ja vuoden 2009 helmikuun välisenä aikana ollen 0,9 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Edellisellä marraskuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla liikevaihdon lisäys oli 6,5 prosenttia. Tarkastelujakson lopulla kaikkien tarkasteltavien palvelualojen liikevaihto oli laskusuunnassa kiinteistöalan toimintaa ja muuta palvelutoimintaa lukuun ottamatta. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Tarkastelujaksolla kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto väheni 7,7 prosenttia vuodentakaisesta. Majoituksen ja ravitsemistoiminnan liikevaihto kasvoi 0,2 prosenttia ja informaation ja viestinnän toimialojen liikevaihto 1,3 prosenttia vuodentakaiseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan liikevaihto oli joulu-helmikuussa 1,0 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa pienempi. Hallinto- ja tukipalvelutoiminnan liikevaihto kasvoi joulu-helmikuussa 1,4 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihdon kasvuvauhti oli nopeinta kiinteistöalan toiminnassa, jossa liikevaihto oli tarkastelujaksolla 8,3 prosenttia vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa suurempi. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimiala kasvatti liikevaihtoaan joulu-helmikuussa 4,9 prosenttia ja muu palvelutoiminta 3,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman kuukauden vuosimuutos
3-5/2008 6-8/2008 9-11/2008 12/2008-2/2009 2/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 6,9 6,5 -0,9 -5,4
- Kuljetus ja varastointi 8,2 9,1 4,9 -7,7 -12,0
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 5,3 4,9 5,6 0,2 -2,0
- Informaatio ja viestintä 3,0 3,3 5,7 1,3 -2,5
- Kiinteistöalan toiminta 9,5 7,5 5,9 8,3 6,4
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 11,0 6,9 10,0 -1,0 -1,1
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 14,4 12,6 8,4 1,4 -2,7
- Taiteet, viihde ja virkistys 7,2 7,8 9,0 4,9 -0,1
- Muu palvelutoiminta 5,7 6,8 6,8 3,1 0,3
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Palvelualojen liikevaihtotilastossa otettiin tammikuuta 2009 koskevista tiedoista lähtien käyttöön toimialaluokitus TOL 2008 ja perusvuosi 2005=100. Lisätietoja TOL 2008 -luokituksesta on saatavilla Tilastokeskuksen TOL 2008 -sivuilla. Palvelualojen liikevaihtokuvaajan siirtymisestä TOL 2008 -toimialaluokitukseen on lisätietoa Muutoksia tässä tilastossa -kohdassa.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. helmikuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/02/plv_2009_02_2009-05-15_tie_001.html