Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.10.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 7,6 prosenttia touko-heinäkuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 touko-heinäkuussa 7,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisellä, kesäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto väheni 7,5 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli kasvussa kiinteistöalan toiminnassa, taiteiden, viihteen ja virkistyksen sekä informaation ja viestinnän toimialoilla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski touko-heinäkuussa 18,6 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni tarkastelujaksolla myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 3,6 prosenttia, informaation ja viestinnän toimialoilla 3,3 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 7,6 prosenttia ja hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 2,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluiden toimialoista kasvoi eniten kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tarkastelujaksolla 6,3 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi touko-heinäkuussa 2,3 prosenttia ja muun palvelutoiminnan liikevaihto 1,2 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)


Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman
kuukauden
vuosimuutos
8-10/2008 11/2008-1/2009 2-4/2009 5-7/2009 7/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 7,6 0,9 -5,6 -7,6 -6,2
- Kuljetus ja varastointi 7,8 -3,8 -13,7 -18,6 -17,7
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 5,2 1,5 -2,8 -3,6 -2,6
- Informaatio ja viestintä 4,8 2,6 -1,7 -3,3 1,5
- Kiinteistöalan toiminta 7,8 6,2 4,7 6,3 8,1
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 8,9 1,7 -5,3 -7,6 -8,0
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 11,4 3,2 -4,2 -2,2 -0,5
- Taiteet, viihde ja virkistys 7,0 9,1 3,6 2,3 3,0
- Muu palvelutoiminta 7,8 3,0 2,0 1,2 -0,4
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, heinäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.10.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. heinäkuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/07/plv_2009_07_2009-10-15_tie_001.html