Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.12.2009

Palvelualojen liikevaihto väheni 8,8 prosenttia heinä-syyskuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 heinä-syyskuussa 8,8 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisellä, elokuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto väheni 7,9 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihdossa oli kasvua kiinteistöalan toiminnassa, taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla sekä muussa palvelutoiminnassa. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski heinä-syyskuussa 18,1 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni tarkastelujaksolla myös majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 3,9 prosenttia, informaation ja viestinnän toimialoilla 4,9 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 10,4 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 4,6 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palveluiden toimialoista eniten kasvoi kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tarkastelujaksolla 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi heinä-syyskuussa 3,8 prosenttia edellisvuodesta. Muun palvelutoiminnan liikevaihto pysyi tarkastelujaksolla edellisvuoden kolmannen neljänneksen tasolla.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % 1) Uusimman
kuukauden
vuosimuutos
10-12/2008 1-3/2009 4-6/2009 7-9/2009 9/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 3,9 -3,8 -8,2 -8,8 -10,5
- Kuljetus ja varastointi 1,3 -12,5 -17,8 -18,1 -18,3
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 4,7 -2,9 -4,0 -3,9 -5,9
- Informaatio ja viestintä 4,2 -1,7 -4,7 -4,9 -8,0
- Kiinteistöalan toiminta 6,4 5,9 4,0 4,7 3,2
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 6,7 -3,3 -8,9 -10,4 -13,7
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,6 -2,4 -4,3 -4,6 -7,4
- Taiteet, viihde ja virkistys 8,7 4,2 3,0 3,8 2,6
- Muu palvelutoiminta 5,7 0,6 1,7 0,1 0,8
1) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja
vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä on tarkennettu käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttavat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ole vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit ovat tarkentuneet vain vähän ja siihen on ollut syynä lähdeaineistojen täydentyminen. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, syyskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.12.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. syyskuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/09/plv_2009_09_2009-12-15_tie_001.html