Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2021, maaliskuu

Julkaistu: 15.1.2010

Palvelualojen liikevaihto supistui 9,1 prosenttia elo-lokakuussa

Palvelualojen yhteenlaskettu liikevaihto väheni vuoden 2009 elo-lokakuussa 9,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edellisellä, heinäkuuhun päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla palvelualojen liikevaihto supistui 8,4 prosenttia edellisvuodesta. Tarkastelujakson lopulla liikevaihto oli kasvussa kiinteistöalan toiminnassa sekä taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialoilla. Palvelualoissa ei ole mukana kaupan toimialoja ja tiedot on työpäiväkorjattu poistamalla kalenterista aiheutuvat vaihtelut.

Kuljetuksen ja varastoinnin liikevaihto laski elo-lokakuussa 17,6 prosenttia vuodentakaisesta. Liikevaihto väheni tarkastelujaksolla majoitus- ja ravitsemistoiminnassa 4,8 prosenttia, informaation ja viestinnän toimialoilla 6,7 prosenttia, ammatillisessa tieteellisessä ja teknisessä toiminnassa 10,9 prosenttia sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminnassa 6,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Myös muun palvelutoiminnan liikevaihto kääntyi tarkastelujaksolla laskuun olen 0,9 prosenttia pienempi kuin vastaavalla kolmen kuukauden jaksolla vuonna 2008. Palveluiden toimialoista kasvoi yhä eniten kiinteistöalan toiminta, jonka liikevaihto oli tarkastelujaksolla 4,7 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialojen liikevaihto kasvoi elo-lokakuussa 4,0 prosenttia edellisvuodesta.

Liikevaihdon työpäiväkorjattu vuosimuutos palvelualoilla, kolmen kuukauden keskiarvot ja uusimman kuukauden vuosimuutos, % (TOL 2008)

  Kolmen kuukauden vuosimuutokset % * Uusimman
kuukauden
vuosimuutos
11/2008-1/2009 2-4/2009 5-7/2009 8-10/2009 10/2009
Palvelualat yhteensä (pl. kauppa) 1,1 -5,3 -8,4 -9,1 -7,8
- Kuljetus ja varastointi -4,3 -13,8 -18,8 -17,6 -16,7
- Majoitus ja ravitsemistoiminta 2,4 -4,4 -3,4 -4,8 -5,5
- Informaatio ja viestintä 2,6 -1,8 -4,1 -6,7 -4,9
- Kiinteistöalan toiminta 6,2 4,7 4,4 4,7 8,9
- Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 1,7 -5,2 -9,1 -10,9 -11,3
- Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 3,2 -4,4 -3,3 -6,4 -6,2
- Taiteet, viihde ja virkistys 9,1 3,5 2,1 4,0 4,4
- Muu palvelutoiminta 3,0 2,1 0,8 -0,9 -2,0
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja
vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

Kausitasoitusmalleja tarkennettu

Syyskuun liikevaihtokuvaajien laskennan yhteydessä tarkennettiin käytettyjä kausitasoitusmalleja. Muutokset vaikuttivat kausitasoitettuihin ja trendisarjoihin, mutta niillä ei ollut vaikutusta alkuperäisiin ja työpäiväkorjattuihin aikasarjoihin. Siten alkuperäisistä sarjoista lasketut muutosprosentit tarkentuivat vain vähän ja siihen oli syynä lähdeaineistojen täydentyminen. Tarkempaa tietoa kausitasoituskäsittelyn muutoksista: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html.

Lähde: Palvelualojen liikevaihtokuvaaja 2009, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Katja Äijö (09) 1734 2659, palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Taulukot

Tietokantataulukot

Kuviot

Päivitetty 15.1.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelualojen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-0971. lokakuu 2009. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/plv/2009/10/plv_2009_10_2010-01-15_tie_001.html