Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Julkaistu: 13.4.2012

Petosten määrä lisääntyi tammi-maaliskuussa 2012

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2012 tammi-maaliskuussa kaikkiaan 91 000 rikosta, mikä oli 2 200 tapausta (kaksi prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Rikosten määrä oli sama kuin viiden edellisen vuoden tammi-maaliskuussa keskimäärin. Omaisuusrikoksia ilmeni 48 000, mikä oli 1 900 tapausta eli neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 9 200, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Lisäksi kirjattiin 112 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Petokset tammi-maaliskuussa 2000–2012

Petokset tammi-maaliskuussa 2000–2012

Petosten (petos, lievä petos, törkeä petos) määrä on kasvanut 2000-luvulla tammi-maaliskuussa huomattavasti. Vuoteen 2000 verrattuna niitä oli nyt 59 prosenttia enemmän. Vuoden 2012 ensimmäisellä vuosineljänneksellä petoksia oli 4 800, mikä on 15 prosenttia edellisvuotta enemmän. Petoksia on 2000-luvulla ollut tammi-maaliskuussa keskimäärin 3 600. Törkeiden petosten määrä oli vuoden 2012 kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 208, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Törkeitä petoksia on 2000-luvulla tullut tietoon vuosittain keskimäärin 188.

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2012 tammi-maaliskuussa 8 600, edellisvuoden vastaavan ajan luvun oltua 8 800. Edellisen vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos lisäsi vuonna 2011 kirjattujen pahoinpitelyjen määrää. Ajanjaksolla 2000-2011 pahoinpitelyrikoksia ilmoitettiin tammi-maaliskuussa keskimäärin 6 600. Verrattuna aikaisempaan vuoteen törkeät pahoinpitelyt vähenivät kahdeksan prosenttia. Niitä tuli ilmi 465 vuosien 2000–2011 keskiarvon oltua 494.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 500, mikä on 14 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä vähentynyt neljännekseen.

Rattijuopumusten määrä on muutaman vuoden pysynyt lähes ennallaan. Kaikkiaan rattijuopumuksia tuli ilmi 4 100. Törkeät rattijuopumukset lisääntyivät kolme ja muut rattijuopumukset vähenivät neljä prosenttia. 2000-luvulla rattijuopumuksia tuli tietoon tammi-maaliskuussa keskimäärin 4 800.

Ryöstöjä ilmoitettiin 361, mikä oli kuusi prosenttia edellistä vuotta vähemmän. 2000-luvulla ryöstöjä tuli tietoon tammi-maaliskuussa keskimäärin 415.

Raiskauksia ilmoitettiin vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä 334, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 185. Raiskauksia on 2000-luvulla ollut tammi–maaliskuussa keskimäärin 156. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 407, mikä on 69 prosenttia (166 tapausta) enemmän kuin 2000-luvun aiempien vuosien keskiarvo. Tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Huumausainerikoksia kirjattiin 4 900, mikä on prosentin vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Törkeiden huumausainerikosten määrä lisääntyi kuudella tapauksella. Niitä tuli ilmi 256.

Vahingontekojen määrä oli 13 prosenttia 2000-luvun aiempien vuosien tammi-maaliskuun keskiarvoa pienempi. Vahingontekoja tuli ilmi nyt 8 700, mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi -maaliskuussa sekä tammi–, helmi– ja maaliskuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maalis-
kuu
2012
Muutos Tammi-
kuu 2012
Muutos Helmi-
kuu 2012
Muutos Maalis-
kuu 2012
Muutos
KAIKKI RIKOKSET 1) 90 586 -2 212 31 770 -234 27 254 -790 31 562 -1 188
   - murto 6 687 -961 2 309 -191 1 960 -468 2 418 -302
   - moottoriajo-
neuvon luvaton
käyttö ja anastus,
moottorikulku-
neuvon
käyttövarkaus
1 512 -253 523 -99 454 -68 535 -86
  - ryöstö 361 -24 125 -23 95 -21 141 20
  - vahingonteko 8 667 -1 092 3 325 2 2 451 -466 2 891 -628
   - tappo, murha ja surma 24 -4 12 0 8 1 4 -5
   - pahoinpitely 8 639 -162 3 112 -136 2 597 -59 2 948 33
  - raiskaus 334 149 183 122 72 21 79 6
  - rattijuopumus 4 099 -21 1 377 -107 1 228 59 1 494 27
   - huumausaine-
    rikos
4 851 -48 1 637 -125 1 576 138 1 638 -61
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi -maaliskuussa sekä tammi–, helmi– ja maaliskuussa 2012 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

  Tammi-maaliskuu 2012 Muutos Tammikuu 2012 Muutos Helmikuu 2012 Muutos Maaliskuu 2012 Muutos
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä liikennerikkomus,tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 112 248 -8 720 41 658 -584 35 483 -490 35 107 -7 646
   -nopeusrajoitusten rikkominen 1) 71 896 -2 496 28 152 924 22 549 858 21 195 -4 278
1) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Poliisin tietoon tullut rikollisuus 2012, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Jorma Kallio 09 1734 3248, Marja Kivimäki 09 1734 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (14 sivua 278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Poliisin tietoon tullut rikollisuus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-3651. 1. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/polrik/2012/01/polrik_2012_01_2012-04-13_tie_001_fi.html