Julkaistu: 12.12.2019

Palkansaajakorvausten osuus tuotannon arvosta teollisuustoimialojen suurin koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa vuonna 2015

Tilastokeskuksen panos-tuotostilaston mukaan palkansaajakorvausten osuus tuotannon arvosta oli koneiden ja laitteiden korjauksessa, huollossa ja asennuksessa teollisuustoimialojen suurin vuonna 2015. 45,8 prosenttia toimialan tuotannon arvosta muodostui palkansaajakorvauksista eli palkoista ja palkkiosta sekä työnantajan sosiaaliturvamaksuista, kun otetaan huomioon tuotteiden valmistuksessa tarvittavat välittömät ja välilliset palkansaajakorvaukset. Kaikkein alhaisin palkansaajakorvauksien osuus tuotoksesta oli öljynjalostuksessa, 10,8 prosenttia. Samalla toimialalla tuontipanosten osuus oli suurin, 72,1 prosenttia.

Palkansaajakorvausten osuus tuotannon arvosta teollisuudessa vuonna 2015

Palkansaajakorvausten osuus tuotannon arvosta teollisuudessa vuonna 2015

Palkansaajakorvausten osuudet perustuvat panos-tuotostilaston ”Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit” -taulukkoon. Taulukossa toimialojen tuotantojen arvoja kuvaavat perushintaiset tuotokset on jaettu kustannuskomponentteihin eli perushintaisen tuotoksen sisältämään tuontituotteiden käyttöön, tuoteveroihin miinus tukipalkkioihin, palkkoihin ja palkkioihin, työnantajan sosiaaliturvamaksuihin, muihin tuotantoveroihin miinus muihin tuotantotukipalkkioihin, kiinteän pääoman kulumiseen sekä toimintaylijäämään, netto.

”Perushintaisen tuotoksen kustannuskomponentit” -taulukossa palkkojen ja palkkioiden ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen eli palkansaajakorvausten osuuksissa on otettu huomioon tuotteiden valmistuksessa tarvittavat välittömät ja välilliset palkansaajakorvaukset. Välittömät palkansaajakorvaukset käsittävät toimialan omat palkansaajakorvaukset. Välilliset palkansaajakorvaukset käsittävät muilta toimialoilta ostettujen kotimaisten tuotteiden valmistukseen sisältyvät palkansaajakorvaukset.

Koko talouden tasolla palkansaajakorvausten osuus oli 42,5 prosenttia, tuontipanosten osuus 20,9 prosenttia, toimintaylijäämän osuus 18,7 prosenttia ja kiinteän pääoman kulumisen osuus 15,8 prosenttia. Välillisten verojen osuus (vähennettynä saaduilla tukipalkkioilla) oli 2,0 prosenttia.

Tilastokeskus julkaisee vuosittain kansantalouden tuotevirtoja kuvaavat tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niistä johdetut panos-tuotos- ja analyysitaulukot. Nyt julkaistaan vuotta 2015 koskevat tiedot, jotka ovat yhdenmukaisia syyskuussa 2019 julkaistujen aikasarjatarkistettujen kansantalouden tilinpidon tietojen kanssa. Tiedot poikkeavat siten joulukuussa 2018 julkaistuista 2015 tiedoista. Vuoden 2016 taulukot julkaistaan huhtikuussa 2020.


Lähde: Panos-tuotos 2015, Tilastokeskus.

Lisätietoja: Markku Räty 029 551 2647, Ville Lindroos 029 551 3323, Merja Myllymäki 029 551 3533, kansantalous@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (226,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Panos-tuotos [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1994. 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 11.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pt/2015/pt_2015_2019-12-12_tie_001_fi.html