Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2021, 1. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 3. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,5 0,3 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,2 0,0 2,0
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,9 -0,1 3,9
49.10 Rautateiden henkilöliikennepalvelut kaukoliikenteessä 82,8 0,1 3,8
49.31 Paikallisliikennepalvelut 98,1 -0,1 -0,5
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 112,2 -0,5 13,8
49.39 Muut maaliikenteen henkilöliikennepalvelut, muualle luokittelemattomat 86,8 3,6 -3,2
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,9 -0,2 3,1
49.5 Putkijohtokuljetuspalvelut 104,7 0,0 0,0
50 Vesiliikennepalvelut 101,7 -0,2 -0,4
50.10 Meri- ja rannikkovesiliikenteen henkilöliikennepalvelut 100,6 3,5 -6,1
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,3 -1,9 -0,4
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,8 -0,4 0,8
52.10 Varastointipalvelut 109,8 -0,5 -1,8
52.21 Maaliikenteeseen liittyvät palvelut 101,2 0,0 1,0
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,1 -1,8 -0,5
52.29 Muut liikennettä avustavat palvelut 105,6 -0,1 1,6
53 Posti- ja kuriiripalvelut 128,4 2,1 5,0
53.10 Postin yleispalvelut 132,1 2,6 5,8
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,8 -0,2 1,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,3 0,8 2,3
55 Majoituspalvelut 124,3 3,9 4,8
56 Ravitsemispalvelut 107,0 0,3 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 105,0 0,2 1,9
58 Kustannuspalvelut 110,3 1,2 4,0
61 Televiestintäpalvelut 103,4 0,1 2,5
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 -0,2 0,5
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,0 0,3 1,6
68 Kiinteistöalan palvelut 106,0 0,3 1,6
68.2 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 106,2 0,3 1,6
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,8 0,0 1,1
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,4 0,0 1,0
68.20.1 Omien tai vuokrakiinteistöjen vuokraus- ja hallintapalvelut 109,2 0,5 2,1
68.31 Kiinteistönvälityspalvelut palkkio- tai sopimusperusteisesti 101,6 1,7 0,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,4 0,0 1,5
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,8 -0,4 1,7
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,8 0,6 2,3
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,7 -1,0 1,3
70 Pääkonttorien palvelut; liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,2 0,3 2,4
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,2 0,3 2,4
71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut 104,3 0,1 1,0
71.11 Arkkitehtipalvelut 103,7 0,3 1,5
71.12 Tekniset palvelut ja konsulttipalvelut 104,6 0,1 0,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 102,6 0,0 1,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,1 -0,4 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,0 -0,5 0,4
73.2 Markkina- ja mielipidetutkimuspalvelut 105,7 0,0 2,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,8 0,9 -0,5
77 Vuokraus- ja leasingpalvelut 96,0 1,5 -3,4
77.11 Henkilöautojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus- ja leasingpalvelut 106,1 6,1 0,0
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 94,5 0,8 -3,9
78 Työvoimapalvelut 103,9 0,1 1,0
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,9 0,1 1,0
80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 101,9 0,5 2,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 106,8 0,5 2,6
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 107,7 0,2 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,2 0,6 2,7
P KOULUTUSPALVELUT 106,2 0,5 0,9
85 Koulutuspalvelut 106,2 0,5 0,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,5 0,0 3,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,5 0,0 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,9 0,5 1,6
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 113,0 0,8 1,9
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,3 0,3 1,4
S MUUT PALVELUT 104,9 0,2 1,4
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,4 0,1 1,2
96 Muut henkilökohtaiset palvelut 104,5 0,2 1,5
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 102,1 0,1 1,7
96.02 Kampaamo- ja muut kauneudenhoitopalvelut 105,1 0,3 1,2
96.04 Fyysistä hyvinvointia edistävät palvelut 109,6 0,5 3,3

Lähde: Palvelujen tuottajahintaindeksit 2019, 3. neljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palvelujen tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-3510. 3. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 1. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, yhteensä (BtoAll), 3. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_001_fi.html