Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä presidentin vaaleissa 1988, 1994 ja 2000

Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä presidentin vaaleissa 1988, 1994 ja 2000
Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988, 1994 och 2000
The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 1925-1982 and in presidential elections of 1988, 1994 and 2000

Presidentti
President
President
Toimikausi
Mandatperiod
Term
Valitsijat
(äänioikeutettuja)
Väljare
(röstberättigade)
Voters
(persons entitled to vote)
Äänestysprosentti
Valdeltagandet
Voting turnout

K.J.Ståhlberg

1919-1925

Eduskunta
Riksdagen
Parliament

-

L.K. Relander

1925-1931

1  572 485

39,7

P.E.Svinhufvud

1931-1937

1 775 982

47,3

Kyösti Kallio

1937-1940

1 929 868

57,8

Risto Ryti

1940-1943

Vuoden 1937 valitsijamiehet
Elektorer år 1937
Electoral college of 1937

-

Risto Ryti

1943-1944

Vuoden 1937 valitsijamiehet
Elektorer år 1937
Electoral college of 1937

-

C.G.Mannerheim

1944-1946

Erityislaki
Speciallag
Special statute

-

J.K.Paasikivi

1946-1950

Eduskunta
Riksdagen
Parliament

-

J.K.Paasikivi

1950-1956

2 487 230

63,8

Urho Kekkonen

1956-1962

2 597 738

73,4

Urho Kekkonen

1962-1968

2 714 883

81,5

Urho Kekkonen

1968-1974

2 920 635

70,2

Urho Kekkonen

1974-1978

Poikkeuslaki
Undantagslag
Exceptive law

-

Urho Kekkonen

1978-1981

3 844 279

69,9 1)

Mauno Koivisto

1982-1988

3 921 005

86,8 1)

Mauno Koivisto

1988-1994

4 036 169

82,7 1)

Martti Ahtisaari

1994-2000

I vaali 4 085 623
II vaali 4 085 622
Första omgången 4 085 623
Andra omgången 4 085 622
1st round 4,085,623
2nd round 4,085,622

I vaali 82,2 1)
II vaali 82,3 1)
Första omgången 82,2 1)
Andra omgången 82,3 1)
1st round 82.2 1)
2nd round 82.3 1)

Tarja Halonen

2000-2006

I vaali 4 167 200
II vaali 4 167 204
Första omgången 4 167 200 
Andra omgången 4 167 204
1st  round 4,167,200
2nd round 4,167,204

I vaali 76,9 1)
II vaali 80,2 1)
Första omgången 76,9 1)
Andra omgången 80,2 1)
1st round 76.9 1)
2nd round 80.2 1)

1) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Endast Finska medborgare bosatta i Finland - Only Finnish citizens living in Finland


Päivitetty 31.5.2004

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Presidentinvaalit [verkkojulkaisu].
ISSN=2242-3672. 2000, Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä presidentin vaaleissa 1988, 1994 ja 2000 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_tau_001.html