This page is archived.

Data published after 5 April 2022 can be found on the renewed website.

Go to the new statistics page

The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 1925-1982 and in presidential elections of 1988, 1994 and 2000

The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 1925-1982 and in presidential elections of 1988, 1994 and 2000
Presidenttien toimikaudet sekä äänestysprosentit valitsijamiesten vaaleissa 1925-1982 sekä presidentin vaaleissa 1988, 1994 ja 2000
Presidenternas mandatperioder och valdeltagandet i elektorsvalen 1925-1982 och i presidentvalen 1988, 1994 och 2000

President
Presidentti
President
Term
Toimikausi
Mandatperiod
Voters
(persons entitled to vote)
Valitsijat
(äänioikeutettuja)
Väljare
(röstberättigade)
Voting turnout
Äänestysprosentti
Valdeltagandet

K.J.Ståhlberg

1919-1925

Parliament
Eduskunta
Riksdagen

-

L.K. Relander

1925-1931

1  572 485

39,7

P.E.Svinhufvud

1931-1937

1 775 982

47,3

Kyösti Kallio

1937-1940

1 929 868

57,8

Risto Ryti

1940-1943

Electoral college of 1937
Vuoden 1937 valitsijamiehet
Elektorer år 1937

-

Risto Ryti

1943-1944

Electoral college of 1937
Vuoden 1937 valitsijamiehet
Elektorer år 1937

-

C.G.Mannerheim

1944-1946

Special statute
Erityislaki
Speciallag

-

J.K.Paasikivi

1946-1950

Parliament
Eduskunta
Riksdagen

-

J.K.Paasikivi

1950-1956

2 487 230

63,8

Urho Kekkonen

1956-1962

2 597 738

73,4

Urho Kekkonen

1962-1968

2 714 883

81,5

Urho Kekkonen

1968-1974

2 920 635

70,2

Urho Kekkonen

1974-1978

Exceptive law
Poikkeuslaki
Undantagslag

-

Urho Kekkonen

1978-1981

3 844 279

69,9 1)

Mauno Koivisto

1982-1988

3 921 005

86,8 1)

Mauno Koivisto

1988-1994

4 036 169

82,7 1)

Martti Ahtisaari

1994-2000

1st round 4,085,623
2nd round 4,085,622
I vaali 4 085 623
II vaali 4 085 622
Första omgången 4 085 623
Andra omgången 4 085 622

1st round 82.2 1)
2nd round 82.3 1)
I vaali 82,2 1)
II vaali 82,3 1)
Första omgången 82,2 1)
Andra omgången 82,3 1)

Tarja Halonen

2000-2006

1st  round 4,167,200
2nd round 4,167,204
I vaali 4 167 200
II vaali 4 167 204
Första omgången 4 167 200 
Andra omgången 4 167 204

1st round 76.9 1)
2nd round 80.2 1)
I vaali 76,9 1)
II vaali 80,2 1)
Första omgången 76,9 1)
Andra omgången 80,2 1)

1) Only Finnish citizens living in Finland - Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset - Endast Finska medborgare bosatta i Finland


Last updated 31.5.2004

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Presidential elections [e-publication].
ISSN=2242-3699. 2000, The presidents of the Republic of Finland, their terms of office, and voting turnout in electoral college elections of 1925-1982 and in presidential elections of 1988, 1994 and 2000 . Helsinki: Statistics Finland [referred: 5.12.2023].
Access method: http://www.stat.fi/til/pvaa/2000/pvaa_2000_2004-05-31_tau_001_en.html