Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 4 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä

Myönnetyt rakennusluvat

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärien alkuvuoden kasvu kääntyi laskuksi vuoden lopussa.

Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä rakennuslupien määrä laski 9 prosenttia. Asuinrakennusten lupien kuutiomäärät olivat kasvussa, 7 prosenttia, kuten myös teollisuus- ja varastorakennusten lupa-kuutiot, 7 prosenttia. Lupien kuutiomäärä väheni eniten julkisissa palvelurakennuksissa, 58 prosenttia.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä aloitusten kuutiomäärät olivat 4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa korkeammat. Liike- ja toimistorakennusten aloitukset vähenivät edelleen, myös julkisten palvelurakennusten aloitukset laskivat. Aloitusten kasvu on hidastunut selvästi alkuvuoden kasvuvauhdista. Toisaalta vuoden 2010 toisella neljänneksellä uudisrakennustöitä käynnistettiin ennätyksellisesti noin 14 miljoonan kuutiometrin edestä, mikä oli 42 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Valtion tukema vuokratalojen rakentaminen on vaikuttanut asuinrakennusten aloitusten vuodensisäiseen jakaumaan.

Vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä asuinrakennusten aloituskuutiot kasvoivat 11 prosenttia vuoden takaiseen neljännekseen verrattuna. Asuinkerrostalojen aloituskuutioiden kasvu jatkui vahvana, mutta rivi- ja ketjutalojen sekä erillisten pientalojen aloituskuutioiden kasvu hidastui. Julkisten palvelurakennusten aloitukset vähenivät neljännellä neljänneksellä lähes kolmanneksen ja liike- ja toimistorakennusten aloituskuutiot vähenivät vajaan viidenneksen. Teollisuus- ja varastorakennusten aloituskuutiot olivat selvässä kasvussa vuodentakaisesta, 35 prosenttia.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä laski ensi kerran sitten vuoden 2003. Seuraavilla neljänneksillä valmistuneiden rakennusten kuutiomäärät jatkoivat laskuaan kunnes vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä valmistuneiden rakennusten kuutiomäärä kääntyi nousuun, 11 prosenttia vuoden 2009 neljännestä neljänneksestä.

Voimakkainta kasvu oli asuinrakennuksissa, valmistuneiden asuinrakennusten kuutiomäärä kasvoi neljännellä neljänneksellä 46 prosenttia. Valmistuneiden julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä kasvoi 40 prosenttia. Liike- ja toimistorakennuksissa lasku jatkui, valmistuneiden kuutiomäärä laski 28 prosenttia.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, miljoonaa kuutiota

Vuonna 2009 valmistui 22 201 uutta asuntoa, mikä oli noin 8 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ennakollisten tietojen mukaan vuonna 2010 valmistui 25 637 asuntoa. Huolimatta kasvusta viime vuodesta asuntojen valmistumisissa ollaan vuodesta 2001 lähtien toiseksi alhaisimmalla tasolla. Sekä asuinkerrostalojen, rivi- ja ketjutalojen että pientalojen valmistuneiden asuntojen määrät ovat kasvaneet selvästi vuoden 2009 neljännestä neljänneksestä vuoden 2010 neljänteen neljännekseen.


Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaj Isaksson (09) 1734 3633, Merja Järvinen (09) 1734 2458, Heli Suonio (09) 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 28.2.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2010, 1. Uudisrakentamisen aloitukset kasvoivat 4 prosenttia vuoden 2010 neljännellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ras/2010/12/ras_2010_12_2011-02-28_kat_001_fi.html