Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden rakennuskohteiden kuutiomäärät kasvoivat vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä

Myönnetyt rakennusluvat

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä myönnettiin rakennuslupia 7,8 miljoonalle kuutiometrille. Vuoden kolmella ensimmäisellä neljänneksellä myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni, mutta viimeisellä neljänneksellä rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Viimeisen neljänneksen kasvu selittyy lokakuussa myönnettyjen rakennuslupien suurella kuutiomäärällä verrattuna edellisvuoden vastaavaan määrään.

Neljännellä neljänneksellä asuinrakennuksille myönnettyjen lupakuutioiden määrä väheni 2,6 prosenttia. Kasvua oli vain kerrostaloille myönnettyjen lupakuutioiden määrässä.

Muuhun kuin asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi viimeisellä neljänneksellä 10,2 prosenttia vuoden takaisesta. Voimakkainta kasvu oli liike- ja toimistorakennusten lupakuutiomäärässä, 28,4 prosenttia, sekä julkisten palvelurakennusten lupakuutiomäärässä, 26,4 prosenttia.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä myönnettiin rakennuslupa 6 188 asunnon rakentamiseen. Määrä on 4,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2012 ennakollisten tietojen mukaan vuoden aikana myönnettiin rakennuslupa 31 234 asunnon rakentamiseen, joka on 8,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011.

Kokonaisuutena vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan rakennuslupia myönnettiin yhteensä 37,2 miljoonalle kuutiometrille, määrä väheni 13,7 prosenttia vuodesta 2011. Asuinrakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni 9,9 prosenttia. Teollisuus- ja varastorakennuksille sekä liike- ja toimistorakennuksille myönnettyjen lupien kuutiomäärä väheni, julkisten palvelurakennusten lupakuutioiden määrä puolestaan kasvoi edellisvuodesta.

Aloitetut rakennuskohteet

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä käynnistettiin uudisrakennustöitä yhteensä 6,3 miljoonan kuutiometrin edestä. Vuoden 2011 vastaavaan neljännekseen verrattuna kuutiomäärä väheni 11 prosenttia. Asuinrakentamisen aloitukset vähenivät loka-joulukuussa tilavuudella mitattuna 12,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Neljännellä neljänneksellä aloitettiin 5 504 asunnon rakennustyöt. Määrä oli 10,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Asuntorakentamisen aloitukset kaikissa talotyypeissä vähenivät. Eniten väheni pientaloasuntojen aloitusten määrä.

Julkisten palvelurakennusten rakennustöitä käynnistettiin tilavuudella mitattuna loka-joulukuussa 38 prosenttia ja teollisuus- ja varastorakennuksia 25,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten aloitusten kuutiomäärä sen sijaan lisääntyi vuodentakaiseen vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Vuoden 2012 ennakollisten tietojen mukaan vuoden aikana aloitettiin uudisrakennustöitä yhteensä 32,9 miljoonan kuutiometrin edestä. Vuoden 2011 ennakollisiin tietoihin verrattuna aloituksia oli 13,5 prosenttia vähemmän. Vuonna 2012 teollisuus- ja varastorakennusten aloitusten kuutiomäärä väheni eniten, 23,3 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten aloitusten kuutiomäärä väheni 15,5 prosenttia vuodesta 2011.

Asuinrakentamisen aloitusten kuutiomäärä väheni vuoden 2012 aikana 9,7 prosenttia vuoden takaisesta. Vuoden 2012 aikana aloitettiin 28 792 asunnon rakennustyöt. Vuoden 2011 ennakollisiin tietoihin verrattuna määrä väheni 8,5 prosenttia.

Valmistuneet rakennukset ja asunnot

Vuoden 2012 neljännellä neljänneksellä rakennuksia valmistui 11,8 miljoonan kuutiometrin edestä. Kuutiomäärä kasvoi 13,6 prosenttia vuoden takaisesta. Asuinrakennuksia valmistui viimeisellä neljänneksellä 3,3 miljoonaa kuutiometriä, joka on saman verran kuin vuoden 2011 viimeisellä neljänneksellä.

Loka-joulukuussa valmistui tilavuudella mitattuna eniten teollisuus- ja varastorakennuksia. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 92,2 prosenttia. Julkisia palvelurakennuksia valmistui 21,4 ja liike- ja toimistorakennuksia 8,2 prosenttia vähemmän kuin loka-joulukuussa 2011.

Vuoden 2012 viimeisen neljänneksen aikana valmistui 8 392 asuntoa. Kasvua vuoden 2011 viimeiseen neljännekseen verrattuna oli prosentin verran.

Vuoden 2012 ennakkotietojen mukaan vuoden aikana valmistui rakennuksia 39,5 miljoonan kuutiometrin edestä. Kuutiomäärä kasvoi 11,8 prosenttia vuodesta 2011. Asuinrakennusten osuus valmistuneista rakennuksista oli 12,4 miljoonaa kuutiometriä, 2,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Teollisuus- ja varastorakennuksia valmistui edellisvuoteen verrattuna eniten, 64,7 prosenttia. Liike- ja toimistorakennusten valmistunut kuutiomäärä kasvoi runsaat 20 prosenttia, julkisten palvelurakennusten kuutiomäärä puolestaan väheni lähes saman verran vuodesta 2011.

Vuonna 2012 valmistui 31 204 asuntoa. Vuoden 2011 tietoihin verrattuna määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. Kerrostaloasuntoja valmistui 6,7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, muihin talotyyppeihin valmistuneiden asuntojen määrä väheni vuodesta 2011.

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Kuvio 1. Uudisrakentamisen liukuva vuosisumma, milj. m3

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Merja Järvinen 09 1734 2458, Heli Suonio 09 1734 2481, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2012, 1. Myönnettyjen rakennuslupien ja valmistuneiden rakennuskohteiden kuutiomäärät kasvoivat vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.11.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2012/12/ras_2012_12_2013-02-26_kat_001_fi.html