Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Uudisrakentamisen volyymi supistui edelleen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli volyymi supistui vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä 6,2 prosenttia vuoden takaisesta. Uudisrakentaminen kääntyi laskuun jo edellisvuoden tammikuussa ja lasku oli voimakkainta loppuvuodesta 2012, minkä jälkeen rakennustuotannon supistuminen on ollut tasaista.

Asuinrakentamisen volyymi supistui vuoden viimeisen neljänneksen aikana lähes 10 prosenttia edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä. Asuinrakentamisen supistuminen on kuitenkin ollut hitaampaa kuin koko uudisrakentamisen lasku yhteensä. Jo pitkään kestänyt asuinrakentamisen volyymin supistuminen johtuu erityisesti vaimeasta pientalorakentamisesta. Vuoden kahden viimeisen neljänneksen aikana rivi-ja ketjutalojenkin volyymi kääntyi laskuun ja viimeisen neljänneksen aikana volyymi laski viidenneksen edellisvuoden vastaavasta neljänneksestä, mutta asuinkerrostalojen volyymi pysytteli vielä hienoisessa kasvussa.

Liike- ja toimistorakennusten volyymi on laskenut voimakkaasti koko vuoden 2013 ajan ja lasku voimistui vuoden loppua kohden. Viimeisen neljänneksen aikana liike- ja toimistorakennusten volyymi laski lähes 28 prosenttia vuoden takaisesta. Volyymin laskun taustalla on toimistorakentamisen puolittuminen vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuus- ja varastorakentamisen pohja näyttäisi taittuneen ja volyymin lasku pysähtyi vuoden 2013 viimeisellä vuosineljänneksellä. Loka-joulukuussa teollisuusrakennusten volyymi laski vielä hieman, mutta varastorakentaminen on elpynyt hyvin. Kun vielä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä varastorakentamisen volyymi laski puoleen vuoden takaisesta, viimeisellä neljänneksellä se kasvoi jo lähes 9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Julkisen palvelurakentamisen ja maatalousrakentamisen volyymit kehittyivät edelleen muita suotuisammin. Julkisen palvelurakentamisen volyymi oli viimeisen vuosineljänneksen aikana selvästi suotuisampaa kuin aikaisemmilla vuosineljänneksillä. Suotuisan kehitykseen vaikutti opetusrakennusten volyymin kasvu lähes kolmanneksella. Julkisten palvelurakennusten lisäksi myös maatalousrakentamisen volyymi kasvoi kolmanneksen viimeisellä vuosineljänneksellä. Maatalousrakentamisen volyymiä kasvattaa eripuolilla Suomea rakenteilla olevat kasvihuoneet. Sekä julkisen palvelurakentamisen että maatalousrakentamisen osuus koko rakentamisesta on kuitenkin kuutiometreillä mitaten melko vaatimaton, joten ne eivät vaikuta merkittävästi kokonaisindeksin muutokseen.

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Kuvio 2. Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, kolmen kuukauden muutos, %

Lähde: Rakennus- ja asuntotuotanto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Suonio 09 1734 2481, Merja Järvinen 09 1734 2458, rakennus.suhdanne@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 26.2.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3257. joulukuu 2013, 2. Uudisrakentamisen volyymi supistui edelleen vuoden 2013 viimeisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ras/2013/12/ras_2013_12_2014-02-26_kat_002_fi.html