Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tietojen tarkentuminen

Tilaston tiedot ovat tarkentuneet alla olevan taulukon mukaisesti. Kaikkien tilastosta julkaistujen toimialojen vuosimuutosten tarkentuminen on esitetty StatFin-tietokannan taulukoissa kuukausitasolla ja vuositasolla . Lisätietoja tietojen tarkentumisesta on laatuselosteen kohdassa 3.

Työpäiväkorjatun liikevaihdon vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen päätoimialoilla 1)

Toimiala / Tilastokuukausi Vuosimuutos,% Tarkentuminen,%-yksikköä
1. julkistus Uusin julkistus (2022-03-14)
F Rakentaminen 08/2021 6,8 5,5 -1,3
09/2021 8,3 9,9 1,6
10/2021 10,4 9,5 -0,9
11/2021 11,4 12,4 1,0
12/2021 10,9 12,7 1,8
41 Talonrakentaminen 08/2021 8,0 5,1 -2,9
09/2021 6,4 10,0 3,6
10/2021 10,5 10,0 -0,5
11/2021 11,6 16,3 4,7
12/2021 9,3 13,7 4,4
42 Maa- ja vesirakentaminen 08/2021 5,8 1,5 -4,3
09/2021 11,1 10,6 -0,5
10/2021 9,3 2,8 -6,5
11/2021 8,6 4,6 -4,0
12/2021 10,4 9,9 -0,5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 08/2021 6,2 7,7 1,5
09/2021 9,1 9,5 0,4
10/2021 10,5 11,3 0,8
11/2021 12,4 11,2 -1,2
12/2021 13,0 12,8 -0,2
1) 1. julkistus viittaa ajankohtaan kun viiteajankohdan tieto on ensimmäisen kerran julkaistu. Tarkentuminen kuvaa ensimmäisen ja tuoreimman julkaisun vuosimuutosprosenttien erotusta

Työpäiväkorjatun liikevaihdon pitkän aikavälin vuosimuutosten tarkentuminen rakentamisen toimialoilla

Toimiala/Vuosi Keskiarvo 1) Itseisarvojen keskiarvo 2)
F Rakentaminen 2018 -0,6 1,2
2019 -0,7 1,7
2020 -0,8 2,3
41 Talonrakentaminen 2018 -0,4 1,8
2019 -0,6 1,7
2020 -1,7 2,9
42 Maa- ja vesirakentaminen 2018 -3,6 3,6
2019 -3,9 4,3
2020 0,6 2,5
43 Erikoistunut rakennustoiminta 2018 -0,2 1,0
2019 0,3 2,3
2020 -0,2 2,3
1) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden aineistojen valmistuttua, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.
2) Keskiarvo on laskettu tilastovuoden ensimmäisen ja viimeisen julkaisukuukauden erotusten itseisarvoista, jolloin myös virallinen vuositilasto Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto julkaistaan.

Lähde: Rakentamisen liikevaihtokuvaaja, Tilastokeskus

Lisätietoja: Toni Kellinsalmi 029 551 3801, Lauri Pullinen 029 551 3043, rakennus.suhdanne@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 14.3.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakentamisen liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5919. tammikuu 2022, Tietojen tarkentuminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rlv/2022/01/rlv_2022_01_2022-03-14_rev_001_fi.html