Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 16.7.2015

Rikoksia 3,6 prosenttia vähemmän ja liikenneturvallisuuden vaarantamisia 6,5 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-kesäkuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 195 700 rikosta, mikä on 7 400 tapausta (3,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 110 300, mikä on 5,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuun aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 17 000 eli 540 tapausta vähemmän kuin alkuvuonna 2014. Lisäksi kirjattiin 201 700 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015
*Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Tietoon tulleista rikoksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 190 000 rikosta. Tullin tietoon tuli 3 700 rikosta, mikä on 15,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli 2 000 rikosta, mikä on 10,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Omaisuusrikokset

Vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 12 700, mikä on 7,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2000 niitä tuli tietoon tammi-kesäkuun aikana 5 800. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana 760, mikä on 7,1 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2015 tammi-kesäkuussa ilmi 4 100, mikä on 300 tapausta (7,5 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 77, kun niitä viime vuonna ilmeni 60.

Ryöstöjä ilmoitettiin  800, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa, mutta vähemmän kuin 2000-luvun alkuvuosina. Törkeitä ryöstöjä ilmoitettiin 145.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli alkuvuodesta 2015 tietoon 64 400, mikä on 3 600 tapausta (5,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Törkeitä varkauksia kirjattiin 1 600, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 2 850, mikä on 230 tapausta (7,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 23 100, mikä on 800 tapausta vähemmän kuin alkuvuodesta 2014.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 3 500, mikä on 1,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana ilmi 18 200, mikä on 3 100 tapausta (14,6 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 120.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2015 ensimmäisen puolikkaan aikana 16 000, mikä on  500 tapausta (2,9 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa. Edellisen kymmenen vuoden aikana pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-kesäkuun aikana keskimäärin 16 700. Verrattuna vuoteen 2014 törkeät pahoinpitelyt lisääntyivät 2,9 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 800. 

Raiskauksia ilmoitettiin 500, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 470. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-kesäkuun aikana keskimäärin 400. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 680, mikä on 6,4 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-kesäkuussa. Seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin alkuvuoden aikana 86 ilmoitusta. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2015 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 8 700, mikä on 2,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Tietoon tulleista rattijuopumuksista hieman vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 2,4 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 7,1 prosenttia.

Huumausainerikoksia kirjattiin 11 600, mikä on 12,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 7,5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 550.

Tilaston esittämistapa on uudistettu vuoden 2009 alusta. Liikenneturvallisuuden vaarantamiset ja liikennerikkomukset on erotettu muista rikoksista ja ne esitetään omana taulukkonaan. Rikosten kokonaismäärä on vertailukelpoinen aiemmin esitettyjen lukujen kanssa, koska sama erottelu on tehty myös takautuvasti vuoteen 1980 asti. Uudistuksen tavoitteena on parantaa rikosten vertailtavuutta eri vuosien kesken sekä edistää niiden kansainvälistä vertailukelpoisuutta. Tilaston laatuselosteessa on tarkempia tietoja uudistuksesta.

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
1) Kaikki rikokset 1) 32 610 -1 080 36 020 -808 36 607 -652 195 693 -7 383
Murrot yhteensä 2 768 2 2 910 -93 3 295 114 15 997 -330
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 643 44 729 -34 736 -57 3 459 -57
Ryöstö 146 27 130 -35 141 2 805 27
Vahingonteko 3 116 -608 3 337 -305 3 579 152 18 154 -3 113
Tappo, murha ja surma 10 4 11 4 9 -5 50 -2
Pahoinpitely 2 718 72 2 928 -165 2 864 -49 15 984 -477
Raiskaus 64 -18 79 1 104 18 500 33
Rattijuopumus 1 334 10 1 721 92 1 850 88 8 678 223
Huumausainerikokset 1 936 129 2 059 369 1 888 100 11 614 1 263
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 33 753 1 713 31 925 -660 30 834 1 238 201 684 12 295
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 25 164 3 511 23 050 -459 22 206 1 416 146 255 16 341
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 16.7.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/02/rpk_2015_02_2015-07-16_tie_001_fi.html