Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 19.10.2015

Rikoksia 2,3 prosenttia vähemmän ja liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennerikkomuksia 4,7 prosenttia enemmän kuin viime vuoden tammi-syyskuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2015 tammi-syyskuussa kaikkiaan 311 900 rikosta, mikä on 7 400 tapausta (2,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Omaisuusrikoksia ilmeni 177 800, mikä on 4,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-syyskuun aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 26 500 eli 180 tapausta vähemmän kuin vuonna 2014. Lisäksi kirjattiin 309 000 liikenneturvallisuuden vaarantamista ja liikennerikkomusta.

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015

Rikokset ja liikenneturvallisuuden vaarantamiset 2009–2015
*Loppuvuoden 2012 ylinopeuksia kirjattu virheellisesti vuoden 2013 alkupuolelle

Tietoon tulleista rikoksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 302 300 rikosta, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Tullin tietoon tuli 5 900 rikosta, mikä on 9,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli 3 700 rikosta, mikä on 11,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

Omaisuusrikokset

Vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 19 400, mikä on 11 prosenttia edellisvuotta enemmän. Petosten määrä on 2000-luvulla kasvanut huomattavasti. Vuonna 2000 niitä tuli tietoon tammi-syyskuun aikana 9 000. Törkeitä petoksia tuli ilmi vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana 1 100, mikä on 3,5 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2015 tammi-syyskuussa ilmi 7 100, mikä on 1 300 tapausta (21,7 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Törkeitä maksuvälinepetoksia tuli ilmi 146, kun niitä viime vuonna ilmeni 94.

Ryöstöjä ilmoitettiin  1 200, mikä on 7,0 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-syyskuussa. Törkeitä ryöstöjä ilmoitettiin 193.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 105 000, mikä on 5 100 tapausta (4,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2014. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 700, mikä on 1,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 4 500, mikä on 270 tapausta (5,6 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-syyskuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 35 450, mikä on 1 640 tapausta vähemmän kuin vuonna 2014.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 6 000, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2014. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt alle kolmannekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana ilmi 28 600, mikä on 4 500 tapausta (13,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 193.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana 24 800, mikä on vajaa 100 tapausta (0,3 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2014 tammi-syyskuussa. Edellisen kymmenen vuoden aikana pahoinpitelyrikoksia on ollut tammi-syyskuun aikana keskimäärin 25 700. Verrattuna vuoteen 2014 törkeät pahoinpitelyt vähenivät 0,7 prosentilla. Niitä tuli nyt ilmi 1 200. 

Raiskauksia ilmoitettiin 780, kun vastaava luku vuotta aiemmin oli 760. Raiskauksia on edellisen kymmenen vuoden aikana ollut tammi-syyskuun aikana keskimäärin 640. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 100, mikä on 2,0 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 tammi-syyskuussa. Seksuaalisesta ahdistelusta tehtiin alkuvuoden aikana 362 ilmoitusta. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2015 tammi-syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 13 600, mikä on 2,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015. Tietoon tulleista rattijuopumuksista vajaa puolet oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeät rattijuopumukset vähenivät 4,8 prosenttia ja muut rattijuopumukset lisääntyivät 8,4 prosenttia.

Huumausainerikoksia kirjattiin 17 800, mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 9,8 prosenttia. Niitä tuli ilmi 790.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
1) Kaikki rikokset 1) 38 330 -804 39 567 1 090 36 243 -2 411 311 911 -7 430
Murrot yhteensä 3 275 103 3 261 167 3 143 98 25 753 115
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 923 51 841 6 733 -107 5 976 -87
Ryöstö 118 -30 134 -39 137 -31 1 178 -89
Vahingonteko 3 418 -795 3 544 92 3 405 -775 28 642 -4 470
Tappo, murha ja surma 10 -1 7 -1 2 -3 67 -9
Pahoinpitely 2 915 107 2 808 -207 2 815 193 24 828 -78
Raiskaus 103 18 107 9 82 -28 780 20
Rattijuopumus 1 777 51 1 638 65 1 595 19 13 606 276
Huumausainerikokset 2 033 274 2 119 305 1 905 -185 17 798 1 784
1) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen ja ajoneuvorikkomus.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisten ja liikennerikkomusten määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2015 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi-syyskuu
2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos 2015 Muutos
2) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 34 716 1 423 35 469 1 532 36 506 -1 966 309 028 13 937
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 23 868 -697 23 751 -980 24 118 -2 273 218 137 12 536
1) Automaattisen liikennevalvonnan uudelleenorganisointiin liittyneet ongelmat aiheuttivat vuoden 2014 alkupuolella tilastoitujen liikennerikosten määrän huomattavaa laskua vuoteen 2013 verrattuna.
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2015, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (298,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 19.10.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2015. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2015/03/rpk_2015_03_2015-10-19_tie_001_fi.html