Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 31.5.2017

Laite-etsintöjen määrä kasvussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät pakkokeinoja 197 500 kertaa vuonna 2016. Määrä oli 260 pakkokeinoa (0,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Pakkokeinoista runsas neljännes oli poliisilakiperusteisia kiinniottoja (ns. päihtyneen säilöönottoja), joissa kysymys on henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamisesta. Muut pakkokeinolajit liittyivät lähes aina syylliseksi epäillyn henkilön syyllisyyden tutkimiseen tai rikosprosessin turvaamiseen. Laite-etsintöjä suoritettiin 5,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2007–2016

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2007–2016

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikanetsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Vuonna 2016 laite-etsintöjä suoritettiin 5 800, mikä on 5,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paikanetsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikan etsintöjä suoritettiin 6 350, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi. Edellisvuoteen verrattuna paikan etsintöjä suoritettiin 12,7 prosenttia enemmän.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2016 suoritettiin 56 600 päihtyneen säilöönottoa, mikä on 3 200 tapausta (5,3 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2015. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta.

Vuonna 2016 kiinniottoja suoritettiin 23 700, mikä on  980 tapausta (4 prosenttia) edellisvuotta vähemmän. Pidätysten määrä oli 9 500, mikä on 50 tapausta (0,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vangitsemisia suoritettiin 2 300, mikä on 60 tapausta (2,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2015 ja 6,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Matkustuskieltoja määrättiin 640, mikä on 7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2015.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan ulkomaalaisten säilöönottoa koskeva pakkokeino. Näitä ulkomaalaisen säilöönottoja suoritettiin 1 080 kertaa vuoden 2016 aikana. Yleisin syy ulkomaalaisen säilööotolle oli se että ulkomaalainen piileskelemällä tai pakenemalla tai muutoin vaikeuttaisi itseään koskevan päätöksenteon valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tämä oli perusteena noin 850 tapauksessa. Toinen yleinen peruste säilöönotolle oli epäily ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta. Tätä perustetta käytettiin noin 150 kertaa.

Vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista suurin osa kohdistui Suomen kansalaisiin. Poliisilakiperusteiset kiinniotot ovat usein ns. päihtyneen säilöönottoja, mutta tähän ryhmään kuuluu myös muita koti- tai julkisrauhan turvaamiseksi tehtyjä väliaikaisia kiinniottoja. Kansalaisuustieto perustuu poliisin kirjaukseen.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot kansalaisuuden mukaan 2016

Kansalaisuus Yhteensä Kiinniotto Pidätys Vangitseminen Ulkomaalaisen säilöönotto Matkustuskielto Poliisilakiperusteinen kiinniotto/ päihtyneenä säilöönotettu
Suomi 79 435 19 128 7 533 1 639 1 508 50 626
Viro 3 123 1 139 345 100 172 27 1 340
Irak 2 140 586 260 79 64 24 1 127
Romania 1 108 352 277 97 123 - 259
Venäjä 962 309 171 45 50 10 377
Somalia 745 142 62 9 36 2 494
Ruotsi 484 128 82 26 4 6 238
Afganistan 460 121 45 8 36 3 247
Ei tiedossa 402 95 22 10 7 - 268
Puola 275 69 48 25 8 1 124
Latvia 252 85 35 22 12 1 97
Marokko 246 83 29 13 41 - 80
Gambia 240 121 24 4 69 1 21
Liettua 230 73 64 39 9 1 44
Kansalaisuutta vailla oleva 204 77 33 17 30 2 45
Turkki 161 55 34 12 21 3 36
Algeria 152 51 25 9 32 1 34
Valko-Venäjä 151 71 23 1 34 1 21
Iran 138 41 21 6 8 3 59
Nigeria 134 52 13 11 38 1 19
Intia 125 66 8 5 37 1 8
Bulgaria 102 37 18 4 9 2 32
Muut 2 482 789 333 138 234 41 947

Kiinnioton, pidätyksen ja ulkomaalaisen säilössäpidon päättymisperuste 2015 ja 2016

Päättymisperuste 2015 2016
Yhteensä 34 210 34 268
Kiinniotto tai pidätys yhteensä 34 210 33 189
-Vapaa 27 753 27 009
-Passitus 4 118 4 089
-Asiavaihto 646 539
-Kuollut - 2
-Karkotus 21 18
-Käännytys 1 082 1 040
-Luovutus 30 26
-Karkasi 1 5
-Siirto 559 461
Ulkomaalaisen säilöönotot yhteensä - 1 079
-Käännyttämisen täytäntöönpano - 812
-Maastapoistamispäätöksen täytäntöönpano - 44
-Säilössäpitämisen edellytyksiä ei enää ole muusta syystä - 163
-Ulkomaalaisen säilöönotto edelleen voimassa - 60

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä lisääntyi 9 prosenttia edellisvuodesta. Niitä tehtiin 28 300 vuonna 2016. Takavarikkoja ja niiden yhteydessä mahdollisesti suoritettuja kotietsintöjä tehtiin 38 300, mikä on  410 tapausta (1,1 prosenttia) enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotietsintöjen ja takavarikoiden määrä on vuoteen 2013 verrattuna vähentynyt huomattavasti, sillä osa niistä kirjataan nykyisin paikan etsintänä tai laite-etsintänä.

Vuonna 2016 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 7 800, mikä oli 400 tapausta (5,1 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2015. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2016 oli 11 700, mikä oli 100 tapausta (1,1 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2015. Huumausaineiden toteamiseksi tehtävät humalatilan tutkimukset lisääntyivät 7,1 prosenttia ja verenalkoholin toteamiseksi tehdyt tutkimukset vähenivät 1,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Muissa pakkokeinolajeissa lukumäärät jäivät suhteellisen pieniksi. Naisiin kohdistettiin 25 800 pakkokeinoa eli 13,1 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa.

Liikennejuopumustutkimukset 2015 ja 2016

Tutkinta/vuosi 2015 2016
Hengitysilma 8 206 7 790
Humalatilan tutkimuspyyntö 11 538 11 662
Joista    
...Verenalkoholi 6 705 6 576
...Huumausaineet 6 123 6 555
...Jälkinauttiminen 1 644 1 461
...Humalatilan teoreettinen lausunto 237 199

Humalatilan tutkintaan johtanut kiinnijäämisen syy ja ajoneuvo 2016

Ajoneuvo/syy Yhteensä Muu syy Ratsia Ilmianto Poikkeava ajotapa Liikennevahinko Muu liikennerikkomus Muu rikos Ylinopeus
Yhteensä 19 452 4 770 4 397 3 979 1 890 1 862 1 031 910 612
Henkilöauto 16 297 4 089 3 542 3 385 1 603 1 585 858 707 528
Pakettiauto 1 147 240 360 255 96 68 43 58 27
Mopo 693 168 106 132 110 65 72 35 5
Vesiliikenne 379 91 196 29 29 9 9 2 14
Moottoripyörä 294 56 63 34 25 45 22 14 35
Kuorma-auto, rekka 230 42 78 61 11 18 10 10 -
Muu ajoneuvo 144 33 19 36 6 32 8 9 1
Traktori, kaivinkone, tiehöylä 89 23 6 28 6 16 3 7 -
Ei liikennejuopumus 75 12 1 3 - - - 59 -
Moottorikelkka 56 12 14 7 3 15 3 2 -
Linja-auto 19 3 5 6 - 1 2 1 1
Erikoisauto 13 - 6 3 1 1 1 - 1
Polkupyörä 7 - - - - 6 - 1 -
Jalankulkija 7 1 - - - 1 - 5 -
Raideliikenne 1 - 1 - - - - - -

Poliisin tietoon tullut rikollisuus –tilasto ja pakkokeinot –tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (291,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 31.5.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. Pakkokeinot 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2016/14/rpk_2016_14_2017-05-31_tie_001_fi.html