Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 14.6.2018

Tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni 8,7 prosenttia tammi-maaliskuussa 2018

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan 179 700 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 800 tapausta (17,8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli tietoon 95 400 eli 2,9 prosenttia vähemmän. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 7 700 eli 8,7 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuuta vähemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 6,7 prosenttia vähemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 19,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kuukausittain 2016–2018

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kuukausittain 2016–2018

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana poliisin tietoon tuli 176 100 rikosta ja rikkomusta, mikä on 18,2 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 alussa. Lasku johtuu pääosin liikennerikomuksien määrän muutoksesta. Tullin tietoon tuli vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana 2 400 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 1 200 rikosta ja rikkomusta. Vuoteen 2017 tammi-maaliskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset kasvoi 16,5 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet kasvoivat 0,5 prosenttia. Tullin tietoon tulleiden rikosten määrän kasvu johtuu mm. paljastuneista salakuljetusrikoksista.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa on siirretty muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 7 300, mikä on 760 tapausta (9,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 370, mikä on 0,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 16 eli 1 tapaus vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 294 eli 21 tapausta (6,7 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 329 mikä on 17,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-maaliskuussa. Lisäksi ilmoitettiin 230 muuta seksuaalirikosta, joista 111 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2017 tammi-maaliskuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä kasvoi 18 tapauksella (19,4 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana tietoon yhteensä 42 200, mikä on 4 050 (8,8 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 5 900, mikä on 3,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 443, mikä on 33 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana ilmi 1 500, mikä on 200 tapausta (13,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 43. Kaikista maksuvälinepetoksista 350 (23,7 prosenttia) tehtiin ulkomailla kun edellisvuonna ulkomailla tehtyjen maksuvälinepetoksien osuus oli 28 prosenttia.. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 376  mikä on 9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 72. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  760, mikä on 5,8 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 23 700, mikä on  2 300 tapausta (8,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa 580, mikä on 8,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 900, mikä on 120 tapausta (12 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 10 100, mikä on 1 000 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 000, mikä on 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017 tammi-maaliskuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on vähentynyt noin viidennekseen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana ilmi 6 200, mikä on 950 tapausta (13,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 42. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 10 500.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2018 tammi-maaliskuun aikana tietoon kaikkiaan 4 100, mikä on 11,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 36 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 1 500, mikä on 1,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 19,5 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista hieman vajaa 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 7 300, mikä on 17,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-maaliskuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 13,5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 350. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 4 650, mikä on 22,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-maaliskuussa.

Vuonna 2018 tammi-maaliskuussa identiteettivarkauksia kirjattiin 1 000, mikä on 300 tapausta (22,5 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 96 300, mikä on 35 700 tapausta (27 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 68 100 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 34,2 prosenttia. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2018 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 66 215 -11 884 58 315 -10 304 55 182 -16 615 179 712 -38 803
2) Rikoslakirikokset 33 253 418 29 754 32 32 433 -3 266 95 440 -2 816
3) Rikokset A-F 29 811 512 26 194 71 28 029 -3 660 84 034 -3 077
Murrot yhteensä 2 075 -138 1 810 15 1 915 -363 5 800 -486
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 391 40 316 25 313 -80 1 020 -15
Ryöstö 139 33 123 38 114 -40 376 31
Vahingonteko 2 553 285 1 740 -471 1 935 -760 6 228 -946
Tappo, murha ja surma 5 3 5 - 6 -4 16 -1
Pahoinpitely 2 605 -188 2 312 -40 2 358 -531 7 275 -759
Raiskaus 75 -27 107 -16 112 22 294 -21
Rattijuopumus 1 326 40 1 258 93 1 533 279 4 117 412
Huumausainerikokset 2 602 432 2 362 491 2 367 160 7 331 1 083
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 1) 36 404 -12 396 32 121 -10 375 27 153 -12 955 95 678 -35 726
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 27 707 -12 578 24 060 -10 213 16 327 -12 588 68 094 -35 379
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 14.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 1. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/01/rpk_2018_01_2018-06-14_tie_001_fi.html