Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 18.9.2018

Tietoon tulleiden henkeen ja terveyteen kohdistuneiden rikosten määrä väheni 4,3 prosenttia tammi-kesäkuussa 2018

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 402 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 25 300 tapausta (5,9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Rikoslakirikoksia tuli tietoon 206 900 eli 1,7 prosenttia vähemmän. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 16 800 eli 4,3 prosenttia edellisvuoden tammi-kesäkuuta vähemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 4,8 prosenttia vähemmän ja seksuaalisia ahdisteluja 28,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kuukausittain 2016–2018

Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset kuukausittain 2016–2018

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 395 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,1 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Lasku johtuu pääosin liikennerikomuksien määrän muutoksesta. Tullin tietoon tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana 4 500 ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli 2 700 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2017 tammi-kesäkuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset kasvoi 7,2 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet kasvoivat 2,7 prosenttia.

Sakkolain uudistus 1.12.2016 vaikuttaa rikostilastojen päivittymiseen etenkin liikennerikosten osalta. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä. Tämän takia tilaston julkistusajankohtaa on siirretty muutamalla kuukaudella vuonna 2018.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2018 ensimmäisellä puolikkaalla 15 800, mikä on 760 tapausta (4,6 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 791, mikä on yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 35 eli 1 tapaus vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Raiskauksia ilmoitettiin 599 eli 30 tapausta (4,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 691 mikä on 19,3 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa. Lisäksi ilmoitettiin 483 muuta seksuaalirikosta, joista 237 oli seksuaalista ahdistelua. Vuoden 2017 tammi-kesäkuuhun verrattuna seksuaalisten ahdisteluiden määrä kasvoi 52 tapauksella (28,1 prosentilla). Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana tietoon yhteensä 93 800, mikä on 6 400 (6,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Vuoden 2018 tammi-kesäkuussa petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 11 500, mikä on 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Törkeitä petoksia tuli ilmi 867, mikä on 24,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana ilmi 2 900, mikä on 450 tapausta (13,5 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 93. Kaikista maksuvälinepetoksista 630 (21,8 prosenttia) tehtiin ulkomailla kun edellisvuonna ulkomailla tehtyjen maksuvälinepetoksien osuus oli 27,4 prosenttia. Maksuvälinepetoksia tuli ilmi aiempiin vuosiin verrattuna erityisen paljon elokuun 2015 ja elokuun 2016 välillä.

Ryöstöjä ilmoitettiin 813  mikä on 5,7 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 134. Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  1 540, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon 54 800, mikä on  4 000 tapausta (6,8 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Törkeitä varkauksia kirjattiin vuoden 2018 tammi-kesäkuussa 1 300, mikä on 7,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 2 200, mikä on 200 tapausta (8,5 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä tehtiin 21 400, mikä on 800 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja -näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 2 500, mikä on 7,6 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana ilmi 14 400, mikä on 1 700 tapausta (10,5 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 106. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli ilmi 24 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2018 tammi-kesäkuun aikana tietoon kaikkiaan 9 200, mikä on 9,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2017 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista noin 38 prosenttia oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 3 500, mikä on 3,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 13,8 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 14 300, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna tammi-kesäkuussa. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 5,4 prosenttia. Niitä tuli ilmi 600. Vajaat kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 9 300, mikä on 16,9 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa.

Vuonna 2018 tammi-kesäkuussa identiteettivarkauksia kirjattiin 1 800, mikä on 300 tapausta (14 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2017. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia (RL 23:1-2, 11), liikennepakoja tieliikenteessä sekä muita liikennerikkomuksia tuli ilmi 221 900, mikä on 20 800 tapausta (8,6 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2017 tammi-kesäkuussa. Näistä rikoksista ja rikkomuksista 170 400 oli nopeusrajoituksen rikkomisia. Nopeusrajoituksen rikkomiset vähenivät 10,7 prosenttia. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot -tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Vuoden 2009 alusta luvuissa ovat mukana myös tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset. Muutoksen vaikutukset rikosten vertailtavuuteen eivät ole suuria. Yleisimmistä rikostyypeistä muutos vaikuttaa lähinnä huumausainerikosten vertailtavuuteen.

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2018 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos 2018 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 69 777 2 994 76 412 5 552 60 624 -10 903 402 431 -25 254
2) Rikoslakirikokset 34 102 240 38 916 -808 37 960 -649 206 870 -3 581
3) Rikokset A-F 30 009 35 34 337 -958 33 670 -813 182 413 -4 450
Murrot yhteensä 2 169 -31 2 469 -207 2 347 -453 12 780 -1 182
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 410 18 475 -113 548 -95 2 457 -201
Ryöstö 139 28 160 -10 133 -10 813 44
Vahingonteko 2 351 -192 3 138 -125 2 678 -428 14 397 -1 689
Tappo, murha ja surma 3 -2 8 1 9 2 35 -1
Pahoinpitely 2 706 -71 2 890 -16 2 862 19 15 803 -757
Raiskaus 115 13 103 -8 86 -15 599 -30
Rattijuopumus 1 479 45 1 732 129 1 878 238 9 189 807
Huumausainerikokset 2 249 179 2 323 106 2 384 -87 14 310 1 304
4) Liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennepako tieliikenteessä, liikennerikkomus, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkominen, ajoneuvorikkomus 39 768 2 959 42 075 6 510 26 954 -10 090 220 018 -20 804
-nopeusrajoitusten rikkominen 2) 32 664 3 174 34 246 6 354 19 885 -10 045 170 363 -20 422
1) Sakkolaki uudistui 1.12.2016, mikä saattaa vaikuttaa etenkin liikennerikosten ja rikkomusten määrään
2) Liikenneturvallisuuden vaarantamisina, törkeinä liikenneturvallisuuden vaarantamisina ja liikennerikkomuksina rekisteröidyt nopeusrajoitusten rikkomiset.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2018, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 18.9.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2018/02/rpk_2018_02_2018-09-18_tie_001_fi.html