Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.7.2019

Alkoholirattijuopumukset keskittyvät kesäkuukausille

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 tammi-kesäkuussa kaikkiaan 206 300 rikoslakirikosta, mikä on 2 400 tapausta (1,1 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2018 tammi-kesäkuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 94 700, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Raiskauksia ilmoitettiin 20,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Rattijuopumusrikokset päihteen mukaan kuukausittain 2009–2019

Rattijuopumusrikokset päihteen mukaan kuukausittain 2009–2019

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2019 tammi–kesäkuun aikana poliisin tietoon tuli 320 100 rikosta ja rikkomusta, mikä on 23,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 201 900, mikä on 1 prosentti vähemmän kuin vuoden 2018 tammi–kesäkuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2019 tammi–kesäkuun aikana 3 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 2 500 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 15,1 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 6,4 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 3 300 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 200.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin tammi-kesäkuussa 15 800, mikä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 tammi–kesäkuussa. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 782, mikä on 13 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 41, mikä on 7 tapausta enemmän kuin vuonna 2018 tammi-kesäkuussa. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 137, mikä on 15 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 715 eli 121 tapausta (20,4 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 tammi–kesäkuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 813, mikä on 22,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta on tehty 13 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 508 muuta seksuaalirikosta. Näistä 256 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 26 tapausta (11,3 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018 tammi-kesäkuussa.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana tietoon yhteensä 94 700, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 13 100, mikä on 9,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi–kesäkuussa. Törkeitä petoksia tuli ilmi 940, mikä on 5,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 tammi–kesäkuun aikana ilmi 2 900, mikä on 100 tapausta (4,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 105. Maksuvälinepetosten määrä on ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 803, mikä on yhtä paljon kuin vuoden 2018 tammi-kesäkuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 149.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon vuoden 2019 tammi–kesäkussa 54 400, mikä on 400 tapausta (0,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä varkauksia kirjattiin 1 260, mikä on 2,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi 2 000 mikä on 8,9 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 21 800, mikä on 1,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja –näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Vuoden 2019 tammi–kesäkuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 2 600, mikä on 5,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vuoden 2019 tammi–kesäkuussa 13 600, mikä on 800 tapausta (5,8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 121. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli tammi–kesäkuussa ilmi 24 700.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2019 ensimmäisellä puolikkaalla tietoon kaikkiaan 9 400, mikä on 2,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista runsas kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 3 400, mikä on 2,0 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 5,7 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista runsaat 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 14 250, mikä on 1,3 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 12,5 prosenttia. Niitä tuli ilmi 722. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 9 700, mikä on 3,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tammi–kesäkuussa.

Vuoden 2019 tammi–kesäkuussa ilmoitettiin 2 100 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 200 tapausta (9,0 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 31 400, mikä on 3 000 tapausta (8,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018 tammi-kesäkuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä huhti-, touko- ja kesäkuussa sekä tammi-kesäkuussa 2019 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Tammi-kesäkuu
2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 54 314 -16 284 46 644 -31 470 42 767 -36 172 326 543 -97 676
2) Rikoslakirikokset 36 465 1 829 38 453 -857 35 183 -3 045 206 291 -2 378
Omaisuusrikokset 17 243 1 495 19 076 284 16 167 -1 197 94 726 58
Murrot yhteensä 2 473 307 2 588 124 2 323 -25 12 683 -90
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 457 48 578 101 587 40 2 577 132
Ryöstö 164 26 157 - 129 1 803 -1
Vahingonteko 2 660 296 2 853 -291 2 603 -73 13 586 -841
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 852 -72 3 134 -59 2 822 -301 16 879 -219
Tappo, murha ja surma 5 2 8 1 8 -1 41 7
Pahoinpitely 2 699 -66 2 935 -27 2 643 -265 15 845 -189
Seksuaalirikokset 322 11 348 56 285 43 2 036 304
Raiskaus 100 -15 104 6 107 23 715 121
Rattijuopumus 1 570 100 1 652 -65 1 953 97 9 385 252
Huumausainerikokset 2 341 35 2 270 -56 2 295 -119 14 250 -182
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 2. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (301,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 12.07.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2019/02/rpk_2019_02_2019-07-12_tie_001_fi.html