Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.10.2019

Asuntomurrot keskittyvät kesäkuukausille

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019 tammi–syyskuussa kaikkiaan 333 500 rikoslakirikosta, mikä on 200 tapausta (0,1 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 158 200, mikä on 2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 12 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Asuntomurrot kuukausittain 2009–2019

Asuntomurrot kuukausittain 2009–2019

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana poliisin tietoon tuli 542 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 326 800, mikä on 0,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana 5 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 4 300 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 15 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 9 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 4 800 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 900.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin tammi–syyskuussa 24 900, mikä on 0,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018 tammi–syyskuussa. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 1 200, mikä on noin 2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 57, mikä on 2 tapausta enemmän kuin vuonna 2018 tammi–syyskuussa. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 216, mikä on 44 tapausta vähemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 1 128 eli 121 tapausta (12 prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 1 209, mikä on 20,9 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta on tehty 26 ilmoitusta. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 813 muuta seksuaalirikosta. Näistä 403 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 31 tapausta (8,3 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018 tammi-syyskuussa.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana tietoon yhteensä 158 200, mikä on 3 100 tapausta (2 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 20 700, mikä on 14 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden tammi–syyskuussa. Törkeitä petoksia tuli ilmi 1 500, mikä on 18 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana ilmi 4 600, mikä on 100 tapausta (3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 154.

Ryöstöjä ilmoitettiin 1 300, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa. Ryöstöistä törkeitä oli 234.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon vuoden 2019 tammi–syyskussa 92 700, mikä on 700 tapausta (0,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä varkauksia kirjattiin 2 000, mikä on 10 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 3 300 mikä on 11 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 34 400, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna myymälävarkauksien ja –näpistyksien määrä on laskenut noin 15 prosenttia.

Vuoden 2019 tammi–syyskuussa moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 4 500, mikä on prosentin enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vuoden 2019 tammi–syyskuussa 22 800, mikä on 300 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 208. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli tammi–syyskuussa ilmi 39 600.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2019 tammi–syyskuun aikana tietoon kaikkiaan 14 200, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2018 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista runsas kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 5 200, mikä on 3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 2 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista noin 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 22 300, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä kasvoi 13 prosenttia. Niitä tuli ilmi 1 000. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 15 300, mikä on 5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 tammi–syyskuussa.

Vuoden 2019 tammi–syyskuussa ilmoitettiin 3 100 identiteettivarkautta, mikä on runsaat 200 tapausta (8 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2018. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 50 200, mikä on 4 600 tapausta (8 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018 tammi–syyskuussa. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä heinä-, elo- ja syyskuussa sekä tammi-syyskuussa 2019 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Heinäkuu Elokuu Syyskuu Tammi–syyskuu
2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos 2019 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 55 282 -18 234 51 018 -32 827 46 373 -31 195 552 525 106 623
2) Rikoslakirikokset 41 237 316 41 894 -2 116 37 938 -1 745 333 471 188
Omaisuusrikokset 20 961 971 20 554 -1 309 18 169 -425 158 172 3 057
Murrot yhteensä 2 975 85 2 798 -212 2 540 222 21 340 349
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 606 -94 699 -24 580 12 4 487 51
Ryöstö 160 -11 183 26 161 - 1 302 9
Vahingonteko 3 242 380 2 890 -130 2 579 -200 22 761 -327
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 3 062 -298 3 140 -262 3 305 208 26 653 -304
Tappo, murha ja surma 7 -2 5 -1 5 -1 57 2
Pahoinpitely 2 810 -276 2 917 -225 3 113 241 24 927 -207
Seksuaalirikokset 386 50 358 -11 320 -6 3 150 387
Raiskaus 154 16 119 -35 101 -20 1 128 121
Rattijuopumus 1 653 -54 1 657 6 1 619 -83 14 175 -18
Huumausainerikokset 2 504 150 2 778 325 2 608 46 22 300 499
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019, 3. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (305,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 3. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2019/03/rpk_2019_03_2019-10-17_tie_001_fi.html