Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2020

Tietoon tulleiden omaisuusrikosten määrä kasvussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2020 tammi–maaliskuussa kaikkiaan 110 700 rikoslakirikosta, mikä on 13 400 tapausta (13,7 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana aikana. Omaisuusrikoksia tuli tietoon 51 500, mikä on 20 prosenttia edellisvuotta enemmän. Raiskauksia ilmoitettiin 16 prosenttia vähemmän kuin edellisvuoden tammi–maaliskuussa. Valmiuslain rikkomisesta kirjattiin 10 ilmoitusta.

Omaisuusrikokset vuosineljänneksittäin 2011–2020

Omaisuusrikokset vuosineljänneksittäin 2011–2020

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä poliisin tietoon tuli 140 200 rikosta ja rikkomusta, mikä on 23 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Rikoslakirikoksia tuli poliisin tietoon 108 700, mikä on 14,4 prosentti enemmän kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2020 tammi–maaliskuun aikana 1 900 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 200 rikosta ja rikkomusta. Vuoden 2019 tammi–maaliskuuhun verrattuna tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 8,2 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 4 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon 1 500 ja rajavartiolaitoksen tietoon 500.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin vuoden 2020 tammi–maaliskuun aikana 7 800, mikä on 2,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Törkeitä pahoinpitelyitä tuli ilmi 452, mikä on 105 tapausta enemmän kuin edellisvuonna tammi–maaliskuussa. Henkirikoksia tuli ilmi 30, mikä on 12 tapausta enemmän kuin vuonna 2019. Henkirikoksen yrityksiä tuli tietoon 91, mikä on 36 tapausta enemmän kuin edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 352 eli 67 tapausta (16 prosenttia) vähemmän kuin vuoden 2019 tammi–maaliskuussa. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 467, mikä on 15 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Laki törkeästä lapsenraiskauksesta tuli voimaan 15.4.2019. Törkeästä lapsenraiskauksesta tehtiin 17 ilmoitusta vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tilastossa törkeät lapsenraiskaukset on esitetty yhdessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien lukujen kanssa. Lisäksi ilmoitettiin 227 muuta seksuaalirikosta. Näistä 103 oli seksuaalista ahdistelua, mikä on 16 tapausta (13,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019.

Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä. Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin. Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2020 tammi–maaliskuun aikana tietoon yhteensä 51 500, mikä on 8 600 tapausta (20 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Alkuvuodesta on tilastoitu enemmän omaisuusrikoksia viimeksi vuonna 2014.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli ilmi 7 800, mikä on yhtä paljon kuin edellisvuonna. Petoksien määrä näyttäisi olevan kasvussa parin laskuvuoden jälkeen. Törkeitä petoksia tuli ilmi 489, mikä on 29 tapausta vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2020 tammi–maaliskuun aikana ilmi 1 800, mikä on 450 tapausta (32,4 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 44.

Ryöstöjä ilmoitettiin 513, mikä on 46,2 prosenttia enemmän kuin vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana. Ryöstöistä törkeitä oli 123.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon alkuvuoden 2020 aikana 29 100, mikä on 6 200 tapausta (27,1 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Törkeitä varkauksia kirjattiin 700, mikä on vajaat 23 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Asunto- ja vapaa-ajan asuntomurtoja tuli ilmi 1 050 mikä on 33,3 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 12 300, mikä on 18,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Alkuvuodesta 2020 moottoriajoneuvon luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon käyttövarkauksia ilmeni 1 100, mikä on 20,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin 6 900, mikä on 1 400 tapausta enemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin 67. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009 lähtien, jolloin niitä tuli alkuvuodesta ilmi 10 400.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana tietoon kaikkiaan 4 700, mikä on 11,4 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Tietoon tulleista rattijuopumuksista kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä rattijuopumuksia tuli tietoon 1 500, mikä on vajaa 8 prosenttia edellisvuotta enemmän. Perusmuotoiset rattijuopumukset lisääntyivät 13,1 prosenttia. Perusmuotoisista rattijuopumuksista runsaat 60 prosenttia johtui huumaavan aineen käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 9 900, mikä on 33,2 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden huumausainerikosten määrä väheni 28,1 prosenttia. Niitä tuli ilmi 355. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 5 800, mikä on 18,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019.

Alkuvuonna 2020 ilmoitettiin 1 000 identiteettivarkautta, mikä on vajaat 300 tapausta (20 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin 4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 530 rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 15 000, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin vuonna 2019. Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat vielä tarkentumaan.

Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto ja pakkokeinot-tilasto yhdistettiin maaliskuussa 2015. Tätä aiemmin julkaistut tiedot löytyvät tilastojen vanhoilta kotisivuilta. Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilaston www-sivut: http://www.tilastokeskus.fi/til/polrik/index.html ja Pakkokeinot-tilaston www-sivut: http://tilastokeskus.fi/til/pkei/index.html

Eräiden rikostyyppien määrä tammi-, helmi- ja maaliskuussa sekä tammi-maaliskuussa 2020 ja muutos edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan

Rikos Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Tammi-maaliskuu
2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos 2020 Muutos
1) Rikokset ja rikkomukset yhteensä 1) 52 944 -3 643 45 204 -13 402 45 149 -24 878 143 297 -41 923
2) Rikoslakirikokset 37 896 6 613 36 312 5 745 36 506 1 012 110 714 13 370
Omaisuusrikokset 17 597 3 697 16 772 3 119 17 129 1 752 51 498 8 568
Murrot yhteensä 2 390 704 2 448 832 2 600 623 7 438 2 159
Moottoriajoneuvon luvaton käyttö ja anastus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus 349 24 376 50 414 117 1 139 191
Ryöstö 135 43 191 77 187 42 513 162
Vahingonteko 2 534 610 2 096 498 2 243 275 6 873 1 383
Henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset 2 914 231 2 763 214 2 674 -260 8 351 185
Tappo, murha ja surma 10 -1 9 6 11 7 30 12
Pahoinpitely 2 733 223 2 608 198 2 494 -247 7 835 174
Seksuaalirikokset 351 -4 376 38 319 -59 1 046 -25
Raiskaus 127 -16 114 -8 111 -43 352 -67
Rattijuopumus 1 458 156 1 499 213 1 693 105 4 650 474
Huumausainerikokset 3 698 1 253 3 161 825 3 087 402 9 946 2 480
1) Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin liikennerikkomusten määrään.

Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020, 1. vuosineljännes. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (281,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 1. vuosineljännes 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2020/01/rpk_2020_01_2020-04-17_tie_001_fi.html