Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2021

Suoritettujen pakkokeinojen määrä kasvoi 3 prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisi, tulli ja rajavartiolaitos käyttivät vuonna 2020 pakkokeinoja 201 100 kertaa, mikä oli 6 200 pakkokeinoa (3 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Paikan etsintöjä tehtiin 23 prosenttia ja takavarikoita 12 prosenttia prosenttia edellisvuotta enemmän. Lukumääräisesti eniten vähenivät poliisilakiperusteiset kiinniotot.

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2010–2020

Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen pakkokeinot 2010–2020

Poliisi käytti vuonna 2020 pakkokeinoja 195 600 kertaa. Tämä on 97,3 prosenttia kaikista käytetyistä pakkokeinoista. Poliisin käyttämien pakkokeinojen määrä kasvoi 4 prosenttia edellisvuodesta. Tulli käytti pakkokeinoja 4 100 kertaa ja rajavartiolaitos 1 400 kertaa. Tullin käyttämien pakkokeinojen määrä laski 14 prosenttia ja rajavartiolaitoksen 31 prosenttia. Tullin ja rajavartiolaitoksen osuudet olivat pieniä kaikissa merkittävimmissä pakkokeinoryhmissa. Takavarikoista tulli ja rajavartiolaitos suorittivat noin 10 prosenttia.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot

Vuonna 2020 kiinniottoja tehtiin 22 800, mikä on 200 tapausta (0,8 prosenttia) edellisvuotta enemmän. Pidätyksiä tehtiin 8 900, mikä on 200 tapausta (2,1 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vangitsemisia suoritettiin 2 010, mikä on 50 tapausta (2,9 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Matkustuskieltoja määrättiin 570, mikä on yhtä paljon kuin vuonna 2019.

Vuoden 2016 alussa tuli voimaan ulkomaalaisen säilöönottoa koskeva pakkokeino. Vuonna 2020 ulkomaalaisen säilöönottoja tehtiin 880, mikä on 31,8 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Yleisin syy ulkomaalaisen säilöönotolle oli se, että ulkomaalainen piileskelemällä tai pakenemalla tai muutoin vaikeuttaisi itseään koskevan päätöksenteon valmistelua tai täytäntöönpanoa. Tämä oli perusteena noin 1 600 tapauksessa. Toinen yleinen peruste säilöönotolle oli epäily ulkomaalaisen tekemästä rikoksesta ja säilöönotto on tarpeen maasta poistamispäätöksen valmistelun tai täytäntöönpanon turvaamiseksi. Tätä perustetta käytettiin noin 1 300 kertaa. Yksi pakkokeino voi sisältää useita perusteita, joten käytettyjen perusteiden määrä on suurempi kuin varsinaisten pakkokeinojen määrä. Viime vuonna tehdyissä 880 ulkomaalaisen säilöönotossa käytettiin yhteensä 5 700 perustetta. Ulkomaalaisen säilöönotto ei ole välttämättä rikosperusteinen vaan ulkomaalainen voidaan ottaa säilöön ilman rikosepäilyä.

Päihtyneen säilöönotot ovat viime vuosina vähentyneet. Vuonna 2020 suoritettiin 45 800 päihtyneen säilöönottoa. Tämä on 3 300 tapausta (6,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Päihtyneen säilöönotot ovat poliisilakiperusteisia pakkokeinoja, joissa pakkokeinon kohdetta ei yleensä epäillä rikoksesta, vaan pakkokeinoa käytetään henkilön tai hänen ympäristönsä turvallisuuden varmistamiseksi.

Vapauteen kohdistuneet pakkokeinot sukupuolen mukaan 2020

Vapauteen kohdistuneet pakkokeinot sukupuolen mukaan 2020

Vapauteen kohdistuvista pakkokeinoista suurin osa kohdistui Suomen kansalaisiin. Poliisilakiperusteiset kiinniotot ovat usein päihtyneen säilöönottoja, mutta tähän ryhmään kuuluu myös muita koti- tai julkisrauhan turvaamiseksi tehtyjä väliaikaisia kiinniottoja. Kansalaisuustieto perustuu Tilastokeskuksen rekisteritietoihin. Jos rekisteritietoa ei ole, käytetään poliisin kirjaamaa tietoa.

Vapauteen kohdistuvat pakkokeinot kansalaisuuden mukaan 2019 ja 2020

  Yhteensä Poliisilakiperusteinen kiinniotto Kiinniotto Pidätys Vangitseminen Ulkomaalaisen säilöönotto
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020
Yhteensä 83 771 80 369 49 063 45 760 22 601 22 781 8 752 8 931 2 058 2 013 1 297 884
Suomi 70 818 69 977 44 319 41 761 18 041 19 086 6 950 7 572 1 508 1 558 - -
Viro 3 053 2 772 1 265 1 080 1 199 1 153 317 275 81 82 191 182
Romania 1 140 881 243 143 367 338 286 202 93 61 151 137
Venäjä 902 696 384 369 272 215 158 62 33 16 55 34
Irak 872 764 323 288 319 260 134 124 43 32 53 60
Somalia 703 677 473 439 142 154 49 53 17 13 22 18
Ruotsi 567 510 281 272 195 147 62 66 20 19 9 6
Gambia 368 191 13 23 182 98 55 21 11 6 107 43
Afganistan 361 257 158 106 109 76 34 33 10 9 50 33
Latvia 351 347 147 133 135 118 43 54 8 28 18 14
Valko-Venäjä 314 110 22 3 131 54 73 19 16 3 72 31
Liettua 299 261 79 65 108 82 60 57 21 33 31 24
Ukraina 267 142 62 41 106 68 48 15 14 1 37 17
Ilman kansalaisuutta 240 181 71 49 98 72 26 20 4 11 41 29
Puola 184 103 87 52 57 35 19 10 7 3 14 3
Iran 171 110 30 41 83 39 23 19 4 7 31 4
Tuntematon 168 99 113 60 38 24 5 5 2 - 10 10
Georgia 150 110 12 6 74 45 14 18 8 6 42 35
Marokko 133 100 54 40 35 35 10 9 5 3 29 13
Bulgaria 131 74 42 23 47 23 26 17 7 5 9 6
Nigeria 122 93 18 10 50 40 12 14 3 3 39 26
Syyria 122 86 29 27 59 37 18 17 3 4 13 1
Albania 114 36 5 3 37 6 23 14 20 10 29 3
Turkki 112 111 19 19 57 55 18 11 4 3 14 23
Muut 2 109 1 681 814 707 660 521 289 224 116 97 230 132

Muut pakkokeinot

Vuoden 2014 alussa tuli voimaan uusia pakkokeinoja: laite-etsintä ja paikan etsintä. Laite-etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka kohdistuu tietokoneessa, telepäätelaitteessa tai muussa vastaavassa teknisessä laitteessa tai tietojärjestelmässä olevaan tietosisältöön. Vuonna 2020 laite-etsintöjä suoritettiin 7 700, mikä on 13,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Paikan etsinnällä tarkoitetaan etsintää, joka toimitetaan muualla kuin yleisellä paikalla, mutta ei kotona. Paikan etsintöjä suoritettiin 9 700, joista valtaosa suoritettiin takavarikoitavan esineen tai omaisuuden löytämiseksi tai rikoksen selvittämiseksi. Edellisvuoteen verrattuna paikan etsintöjä suoritettiin 23,2 prosenttia enemmän.

Henkilötarkastusten ja henkilökatsastusten sekä niihin mahdollisesti liittyvien takavarikkojen määrä kasvoi 2,6 prosentilla edellisvuodesta. Niitä tehtiin 31 000 vuonna 2020. Henkilökatsastuksia tehtiin mm. rikoksesta epäillyn dna-tunnisteen määrittämiseksi sekä nautitun alkoholin tai muun huumaavan aineen todentamiseksi. Takavarikkoja suoritettiin 32 700, mikä on 11,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kotietsintöjä ja niiden yhteydessä suoritettuja takavarikoita tehtiin 11 900, mikä on 11,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020. Kotietsintöjen ja niiden yhteydessä suoritujen takavarikoiden määrä on vuoteen 2013 verrattuna vähentynyt huomattavasti, sillä osa niistä kirjataan nykyisin paikan etsintänä tai laite-etsintänä.

Määrättyjen lähestymiskieltojen määrä jatkoi laskuaan. Vuonna 2020 lähestymiskieltoja määrättiin 1 100, mikä on 1,2 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 14 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Naisiin kohdistettiin 27 100 pakkokeinoa eli 13,5 prosenttia kaikista pakkokeinoista. Naisten osuudet olivat pieniä kaikissa pakkokeinolajeissa. Naisiin kohdistuneista pakkokeinoista runsaat 24 prosenttia oli päihtyneen säilöönottoja ja vajaat 16 prosenttia henkilökatsastuksia ja takavarikkoja. Vajaat 9 prosenttia pakkokeinoista ei kohdistunut henkilöihin vaan esim. oikeushenkilöihin tai tiloihin.

Tutkimukset huumaavien aineiden käytön toteamiseksi kasvaneet

Vuonna 2020 humalatilan tutkimisia tarkkuusalkometrillä tehtiin 5 300, mikä oli 1 300 tapausta (19,7 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2019. Verikokeesta tehtyjen humalatilan tutkimusten määrä vuonna 2020 oli 16 900, mikä oli 2 900 tapausta (20,5 prosenttia) enemmän kuin vuonna 2019. Huumausaineiden toteamiseksi tehtävät humalatilan tutkimukset lisääntyivät 30,9 prosenttia ja verenalkoholin toteamiseksi tehdyt tutkimukset lisääntyivät 10,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Liikennejuopumustutkimukset 2013–2020

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Humalatilan tutkimus, tarkkuusalkometri 9 597 8 528 8 206 7 790 7 369 7 638 6 562 5 270
Humalatilan tutkimuspyyntö, verikoe 11 000 11 345 11 538 11 662 12 456 13 554 14 051 16 926
Tutkitut asiat                
...Alkoholi 7 669 7 228 6 705 6 578 6 493 6 678 6 710 7 401
...Muut huumaavat aineet 4 504 5 254 6 123 6 555 7 665 8 742 9 221 12 074
...Jälkinauttiminen 1 899 1 734 1 644 1 461 1 365 1 386 1 499 1 473
...Humalatilan teoreettinen lausunto 344 261 237 199 192 184 190 191
...Takaisinlaskenta 1 051 882 778 692 604 596 591 561

Pakkokeinoja kuvaavat tietokantataulukot on uudistettu 28.2.2019 julkistuksen yhteydessä. Niistä löytyy lisätietoja mm. kiinnioton, pidätyksen ja vangitsemisen kestosta sekä tarkempaa tietoa pakkokeinojen perusteista.


Lähde: Rikos- ja pakkokeinotilasto 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Kimmo Haapakangas 029 551 3252, Pekka Hänninen 029 551 2606, rikos@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (297,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.2.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rikos- ja pakkokeinotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2342-9151. 14 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rpk/2020/14/rpk_2020_14_2021-02-26_tie_001_fi.html