Appendix table 3. Households´ net acquistion of financial assets, million EUR

Instrument Year
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AF0 Assets and liabilities total 8 119 6 030 8 193 7 175 5 096 1 721 5 364 4 054 2 241 2 930
AF21 Currency 147 -4 845 501 289 413 172 797 504 -62
AF22 Transferable deposits 1 402 2 271 -445 -296 -298 6 542 2 305 1 401 4 402 3 511
AF29 Other deposits 1 900 1 146 1 522 7 027 7 977 -5 811 1 912 3 391 -4 505 -3 998
AF31 Money-market instruments 5 -7 28 202 -203 21 16 -13 -7 1
AF32 Bonds 848 385 1 481 -233 919 878 293 -273 586 990
AF4 Loans 49 29 18 -672 0 0 0 0 0 0
AF511 Quoted shares 327 -311 10 -1 071 450 2 275 692 615 912 303
AF512 Unquoted shares -112 -2 016 -701 -1 042 -1 277 -1 047 -1 482 -933 -1 960 -660
AF519 Other equities 226 129 128 57 78 41 0 0 0 0
AF52 Mutual fund shares 928 2 610 3 675 528 -4 058 2 263 206 -1 460 911 1 185
AF6 Insurance, pension and standardised guarantee schemes 2 004 2 653 1 478 1 235 1 051 -4 382 1 331 417 1 000 1 401
AF7 Financial derivatives and employee stock options 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AF8 Other accounts receivable and payable 395 -855 154 939 168 528 -81 112 398 259

Source: Financial Accounts, Statistics Finland

Inquiries: Saara Roine 029 551 2922, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Director in charge: Leena Storgårds


Updated 15.9.2014

Referencing instructions:

Official Statistics of Finland (OSF): Financial accounts [e-publication].
ISSN=1458-8145. 2013, Appendix table 3. Households´ net acquistion of financial assets, million EUR . Helsinki: Statistics Finland [referred: 19.5.2021].
Access method: http://www.stat.fi/til/rtp/2013/rtp_2013_2014-09-15_tau_003_en.html