Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2012

  Sähkö,
GWh
Kauko-
lämpö,
GWh
Teollisuus-
lämpö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
GWh
Poltto-
aineiden
käyttö,
TJ
Lauhde-
voiman
tuotanto
1)
Öljy 85 .. .. 382 1 375
Kivihiili 2 599 .. .. 6 838 24 615
Maakaasu 88 .. .. 309 1 111
Muut fossiiliset 2) 3) 369 .. .. 1 357 4 887
Turve 711 .. .. 2 034 7 322
Metsäteollisuuden jäteliemet 244 .. .. 893 3 216
Muut puupolttoaineet 839 .. .. 2 546 9 165
Muut uusiutuvat 2) 4) 115 .. .. 313 1 126
Muut energialähteet 5) 127 .. .. 470 1 691
Yhteensä 5 177 .. .. 15 141 54 507
Sähkön ja
lämmön
yhteis-
tuotanto
6)
Öljy 178 125 1 173 1 898 6 831
Kivihiili 4 061 7 445 764 14 433 51 960
Maakaasu 6 460 5 586 5 032 20 078 72 282
Muut fossiiliset 2) 3) 220 560 678 1 834 6 603
Turve 2 727 5 069 3 126 13 296 47 865
Metsäteollisuuden jäteliemet 4 825 185 23 814 36 590 131 725
Muut puupolttoaineet 4 142 6 726 8 321 23 441 84 389
Muut uusiutuvat 2) 4) 359 547 704 2 049 7 377
Muut energialähteet 5) 314 214 1 273 2 263 8 146
Yhteensä 23 286 26 458 44 885 115 882 417 176
Lämmön
erillis-
tuotanto
7)
Öljy .. 1 720 1 001 4 031 14 511
Kivihiili .. 1 155 101 1 395 5 021
Maakaasu .. 3 388 1 288 5 117 18 422
Muut fossiiliset 2) 3) .. 181 62 314 1 129
Turve .. 1 040 470 1 774 6 387
Metsäteollisuuden jäteliemet .. .. 153 192 691
Muut puupolttoaineet .. 1 763 2 544 5 157 18 566
Muut uusiutuvat 2) 4) .. 182 109 356 1 283
Muut energialähteet 5) .. 840 1 973 2 675 9 630
Yhteensä .. 10 270 7 701 21 011 75 640
Yhteensä Öljy 264 1 845 2 174 6 310 22 718
Kivihiili 6 660 8 601 865 22 666 81 596
Maakaasu 6 547 8 974 6 320 25 504 91 815
Muut fossiiliset 2) 3) 589 741 740 3 505 12 619
Turve 3 437 6 109 3 596 17 104 61 573
Metsäteollisuuden jäteliemet 5 069 185 23 968 37 675 135 631
Muut puupolttoaineet 4 981 8 490 10 864 31 144 112 120
Muut uusiutuvat 2) 4) 474 729 814 2 718 9 786
Muut energialähteet 5) 442 1 053 3 246 5 407 19 467
Yhteensä 28 463 36 728 52 586 152 034 547 323
1) Yhteistuotannon yhteydessä tuotetut lauhdeosuudet on laskettu mukaan lauhdevoimaan.
2) Sekapolttoaineet (kuten kierrätyspolttoaine) on jaettu uusiutuviin ja fossiilisiin polttoaineisiin niiden sisältämän fossiilisen ja biohajoavan hiilen suhteessa.
3) Muut fossiiliset polttoaineet sisältävät mm. masuuni- ja koksikaasun, koksin, muovipolttoaineet ja fossiiliset jätepolttoaineet sekä sekapolttoaineiden fossiilisen osuuden.
4) Muut uusiutuvat polttoaineet sisältävät mm. sekapolttoaineiden bio-osuuden ja biokaasun.
5) Muut energialähteet sisältävät vedyn, sähkön sekä teollisuuden reaktio- ja sekundäärilämmön.
6) Sähkön ja lämmön yhteistuotanto sisältää puhtaan yhteistuotannon.
7) Lauhdetuotannon ja yhteistuotannon yhteydessä tuotetut reduktiolämmöt on laskettu mukaan lämmön erillistuotantoon.

Lähde: Sähkön ja lämmön tuotantotilasto, Tilastokeskus ja Sähkötilasto, Energiateollisuus ry

Lisätietoja: Minna Niininen 09 1734 3549, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 5.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sähkön ja lämmön tuotanto [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5072. 2012, Liitetaulukko 1. Sähkön ja lämmön tuotanto tuotantomuodoittain ja polttoaineittain vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/salatuo/2012/salatuo_2012_2013-11-05_tau_001_fi.html