Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.6.2011

Suomalaisten matkailu kasvoi vuonna 2010

Vuonna 2010 suomalaiset tekivät ulkomaille lähes neljä miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Kasvua oli 11 prosenttia vuodesta 2009. Myös kotimaan vapaa-ajanmatkoja maksullisessa majoituksessa tehtiin edellisvuotta enemmän ja niiden määrä nousi 13 prosenttia, noin kuuteen miljoonaan matkaan. Työmatkailu kotimaassa ja ulkomaille elpyi vuoden 2008 tasolle vuoden 2009 notkahduksen jälkeen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailu -tutkimuksesta, jota varten haastateltiin 16 659 iältään 15–74-vuotiasta Suomessa vakituisesti asuvaa henkilöä.

Kuvio 1. Suomalaisten matkailu 2000–2010

Kuvio 1. Suomalaisten matkailu 2000–2010

Ulkomaanmatkat

Vuonna 2010 ulkomaille tehtiin 3 974 000 sellaista vapaa-ajanmatkaa, jonka aikana yövyttiin ainakin kerran kohdemaassa. Viro oli selvästi suosituin matkakohde. Viroon suuntautui noin joka viides matka eli yhteensä 0,9 miljoonaa matkaa. Toiseksi eniten matkustettiin Ruotsiin ja kolmanneksi eniten Espanjaan. Ruotsiin tehtiin 459 000 ja Espanjaan 380 000 matkaa. Espanjan-matkoista noin puolet oli matkoja Kanarian saarille. Viroon tehdyt matkat lisääntyivät 182 000:lla matkalla vuodesta 2009 eli määrällisesti eniten. Ruotsiin tehtyjen matkojen määrä puolestaan nousi toiseksi eniten eli 81 000 matkalla. Espanjan suosio on ollut vakaa vuodesta 2006 lähtien. Kärkikymmenikön maista suosiotaan kasvattivat runsaasti myös Venäjä, Saksa ja Britannia. Suomalaisten perinteisistä etelän lomakohteista Portugalin suosio kasvoi ja Kreikan laski. Turkkiin ja Egyptiin matkustettiin edellisvuoden tapaan.

Kaukokohteisiin tehtiin vuonna 2010 vapaa-ajanmatkoja yhteensä kymmenisen prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Thaimaahan tehtiin 111 000 matkaa, eli vähennystä oli noin kahdeksan prosenttia vuodesta 2009. Amerikan mantereelle matkoja suuntautui yhteensä saman verran kuin Thaimaahan. Näistä yli puolet, 57 000 matkaa, tehtiin Yhdysvaltoihin. Matkailu Yhdysvaltoihin väheni noin kolmanneksen edellisvuodesta. Kolmanneksi suosituin kaukokohde oli Australia 20 000 matkalla.

Yöpymisen kohdemaassa sisältäneiden lomamatkojen lisäksi suomalaiset tekivät vuonna 2010 noin 1,5 miljoonaa vapaa-ajanristeilyä. Tämä on 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Risteilyt ovat matkoja, joiden aikana yövytään vain laivalla; maissa voidaan käydä, mutta ilman yöpymistä. Noin 70 prosenttia vapaa-ajanristeilyistä, eli noin miljoona risteilyä, tehtiin Ruotsiin. Viroon suuntautui 443 000 vapaa-ajanristeilyä.

Vuoden 2010 aikana suomalaiset tekivät myös 698 000 vapaa-ajan päivämatkaa ulkomaille (ml. päiväristeilyt). Ulkomaan päivämatkojen määrä laski kuutisen prosenttia edellisvuodesta. Viroon tehtiin 480 000 päivämatkaa ja Ruotsiin 140 000.

Kuvio 2. Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2010 ja vertailu vuoteen 2009

Kuvio 2. Suomalaisten suosituimmat kohdemaat yöpymisen sisältäneillä vapaa-ajanmatkoilla 2010 ja vertailu vuoteen 2009

Vuonna 2010 ulkomaille tehtiin 1,1 miljoonaa sellaista työ- ja kokousmatkaa, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa. Ulkomaan työmatkojen määrä kasvoi 26 prosenttia vuodesta 2009. Yöpymisen kohdemaassa sisältäneitä työmatkoja tehtiin eniten Ruotsiin, Saksaan ja Viroon. Ruotsiin tehtiin 200 000 työmatkaa, Saksaan 143 000 ja Viroon 109 000 työmatkaa. Ruotsiin tehdyt työmatkat lisääntyivät viidenneksen ja Viroon tehdyt 16 prosenttia. Saksaan suuntautuneet työmatkat puolitoistakertaistuivat.

Työhön liittyviä päivämatkoja tehtiin vuoden 2010 aikana 154 000, eli neljänneksen enemmän kuin vuonna 2009. Ulkomaille tehtiin myös noin 100 000 työhön liittyvää risteilyä edellisvuoden tapaan.

Kotimaanmatkat

Vuonna 2010 kotimaassa tehtiin noin 5,9 miljoonaa sellaista vapaa-ajanmatkaa, joiden aikana käytettiin maksullisia majoituspalveluita, kuten hotellia, leirintäaluetta tai vuokrattua mökkiä. Määrä kasvoi 13 prosenttia, eli 700 000 matkalla, vuoteen 2009 verrattuna.

Suosituimmat kohdemaakunnat maksullisen majoituksen sisältäneillä matkoilla olivat Uusimaa, Lappi ja Pirkanmaa. Uudellemaalle tehtiin 865 000 matkaa, eli 15 prosenttia kaikista matkoista maksullisessa majoituksessa. Lappiin suuntautui hieman useampi kuin joka kymmenes matka, samoin Pirkanmaalle.

Maksullisen majoituksen vapaa-ajanmatkoilla yövyttiin yhteensä 15,7 miljoonaa kertaa. Kasvua vuoteen 2009 verrattuna oli kuusi prosenttia. Yöpymisistä puolet oli hotelliyöpymisiä ja neljännes vuokratuissa mökeissä tapahtuneita yöpymisiä.

Lisäksi kotimaassa tehtiin 5,6 miljoonaa yli yön kestänyttä matkaa omalle mökille ja 19,1 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä vierailumatkaa sukulaisten tai tuttavien luo. Mökkimatkojen määrä kasvoi vuodesta 2009 neljä prosenttia ja vierailumatkojen 13 prosenttia.

Mökkimatkoja tehtiin vuonna 2010 selvästi eniten Etelä-Savoon ja toiseksi eniten Varsinais-Suomeen. Etelä-Savoon tehtiin 670 000 mökkimatkaa ja Varsinais-Suomeen puoli miljoonaa mökkimatkaa. Vierailumatkoista 3,1 miljoonaa suuntautui Uudellemaalle ja 2,1 miljoonaa Pirkanmaalle.

Vuonna 2010 kotimaassa tehtiin 3,8 miljoonaa yöpymisen sisältänyttä työmatkaa. Kotimaan työmatkoja tehtiin 10 prosenttia vuotta 2009 enemmän.

Matkustaneet henkilöt

Matkustaneita henkilöitä koskevat tiedot on saatu erillisellä työvoimatutkimuksen yhteydessä tehdyllä kyselyllä. Kysely on hyvin suppea ja se sisältää henkilön taustatietojen lisäksi kysymyksiä vain siitä, oliko kohdehenkilö tehnyt tietyntyyppisiä matkoja tutkimusvuoden aikana. Vuoden 2010 tiedot perustuvat 1 709 haastatteluun. Matkustaneiden henkilöiden lukumäärät ovat pysytelleet melko vakaina vuodesta toiseen.

Vuoden 2010 aikana 3,6 miljoonaa eli 88 prosenttia 15–74-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen matkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat sekä työmatkat.

Vuonna 2010 vähintään yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 1,9 miljoonaa 15–74-vuotiasta suomalaista. Tämä on 47 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista. Lähes yhtä moni teki ainakin yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Hieman useampi kuin joka viides 15–74-vuotiaista suomalaisista, eli lähes 0,9 miljoonaa henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Huomautuksia liitetaulukoihin
[..] Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarmaa esitettäväksi.
[  ] Tutkimuksessa ei ollut yhtään havaintoa.
Pyöristysten takia taulukoiden summat eivät aina täsmää.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ritva Tikkanen (09) 1734 3300, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (398,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/smat/2010/smat_2010_2011-06-30_tie_001_fi.html