Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

10. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2013

Matkustaneiden henkilöiden lukumäärät ovat pysyneet viime vuosina vakaana. Vuoden 2013 aikana 4 miljoonaa eli 91 prosenttia 15–84-vuotiaista suomalaisista teki ainakin yhden sellaisen vapaa-ajanmatkan, joka sisälsi yöpymisen. Mukaan on laskettu kaikki koti- ja ulkomaan vapaa-ajanmatkat, myös mökki- ja vierailumatkat.

Pääkaupunkiseudulla asuvista 95 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Myös koulutusaste vaikutti matkailuaktiivisuuteen, sillä opisto- tai korkea-asteen koulutuksen saaneista 96 prosenttia teki yli yön kestäneen vapaa-ajanmatkan. Ikäryhmistä innokkaimmin matkailivat 25–34-vuotiaat, sillä heistä 98 prosenttia teki jonkin yöpymisen sisältäneen vapaa-ajanmatkan. Yhdeksän prosenttia väestöstä ei tehnyt vuoden 2013 aikana yhtään yöpymisen sisältänyttä vapaa-ajanmatkaa tavanomaisen elinpiirinsä ulkopuolelle.

Vuonna 2013 ainakin yhden kotimaan vapaa-ajanmatkan maksullisessa majoituksessa teki noin 2,2 miljoonaa 15–84-vuotiasta suomalaista. Tämä on 49 prosenttia kaikista 15–84-vuotiasta. Hieman useampi, eli 51 prosenttia kaikista ikäryhmään kuuluvista, teki vähintään yhden sellaisen ulkomaan vapaa-ajanmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Enemmän kuin joka viides 15–84-vuotiaista suomalaisista, eli lähes miljoona henkilöä, teki yöpymisen sisältäneen työmatkan kotimaassa tai sellaisen ulkomaan työmatkan, jonka aikana yövyttiin kohdemaassa.

Tutkimuksessa kysyttiin myös syytä matkustamattomuuteen. Matkustamattomista suomalaisista 35 prosenttia kertoi syyksi haluttomuuden matkustaa, 21 prosenttia sanoi terveydellisen syyn estävän matkustamisen ja 16 prosenttia ei matkustanut taloudellisista syistä johtuen.


Lähde: Suomalaisten matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 -> 029 551 3254), Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 -> 029 551 2243), liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 10.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaisten matkailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-8837. 2013, 10. Suomalaisista 91 prosenttia teki ainakin yhden matkan vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/smat/2013/smat_2013_2014-04-10_kat_010_fi.html