Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 9.12.2008

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat tammi-syyskuussa

Sijoituspalveluyritysten tuotoista valtaosa on palkkiotuottoja. Tammi-syyskuussa 2008 sijoituspalveluyrityksille kertyi palkkiotuottoja 167 miljoonaa euroa, 40 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2007 vastaavalla ajanjaksolla. Kolmannella vuosineljänneksellä palkkiotuottoja kertyi 46 miljoonaa euroa, mikä on 27 prosenttia vähemmän kuin vuoden toisella neljänneksellä ja 43 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden kolmannella neljänneksellä. Palkkiotuottojen tärkeimmät lähteet tammi-syyskuussa olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys, joista koostui yhteensä 77 prosenttia palkkiotuotoista.

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan kumulatiiviset nettotuotot kääntyivät vuoden kolmannella neljänneksellä negatiivisiksi - ensimmäisen kerran lähes neljään vuoteen. Kokonaisuudessaan sijoituspalvelutoiminnan tuottoja kertyi tammi-syyskuussa 183 miljoonaa euroa. Liikevoitoksi muodostui 46 miljoonaa euroa, mikä on 69 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Vuoden 2008 kolmannen neljänneksen tilastossa on mukana 45 Suomessa toimivaa, Rahoitustarkastukselta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Kuluvan vuoden aikana toimintansa on aloittanut kuusi uutta sijoituspalveluyritystä, toimintansa lopettaneita on yksi. Vuoden 2007 jälkimmäiselle puoliskolle osui useita merkittäviä lopetuksia, jotka vaikeuttavat vuoden 2008 tietojen vertailua vuoden 2007 tietoihin.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin vuodesta 2001 alkaen

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-30.9.2008, Rahalaitokset 3. neljännes 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 9.12.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/03/spy_2008_03_2008-12-09_tie_001.html