Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 1.6.2009

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto pieneni lähes 70 prosenttia

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 56 miljoonaa euroa vuonna 2008. Edelliseen vuoteen verrattuna liikevoitto pieneni 68 prosenttia. Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 235 miljoonaa euroa, 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007. Palkkiotuottojen tärkeimmät lähteet olivat omaisuudenhoito ja arvopaperinvälitys, joista koostui 74 prosenttia palkkiotuotoista. Kokonaisuudessaan sijoituspalvelutoiminnan tuotot olivat 255 miljoonaa euroa.

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2008 aikana 119 miljoonaa euroa, kuitenkin 12 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Hallintokuluista lähes kaksi kolmasosaa oli henkilöstökuluja. Toiseksi suurin kuluerä olivat palkkiokulut, joita kertyi 58 miljoonaa euroa, 37 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2007.

Vuoden 2008 tilastossa on mukana 52 Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Vuoden aikana toiminnan itsenäisenä sijoituspalveluyrityksenä lopetti kaksi yritystä ja aloitti 12 yritystä. Vuoden 2007 jälkimmäiselle puoliskolle osui useita merkittäviä sijoituspalveluyritysten lopetuksia, jotka vaikeuttavat vuoden 2008 tietojen vertailua vuoden 2007 tietoihin.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998-2008

Lähde: Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelmat ja taseet 1.1.-31.12.2008, Rahalaitokset 2008. Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 1.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2008/04/spy_2008_04_2009-06-01_tie_001.html