Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 16.6.2010

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen suotuisa kehitys jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä 63 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 37 prosenttia verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 89 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, josta saadut palkkiotuotot lisääntyivät 46 prosentilla kohoten 35 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Palkkiotuottojen lisäksi myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 20 prosenttia kohoten 31 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 39 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kohosi ensimmäisellä neljänneksellä 20 miljoonaan euroon. Liikevoitto yli kaksinkertaistui verrattuna vuoden 2009 ensimmäiseen neljännekseen. Silti 57 sijoituspalveluyrityksestä 20 teki tappiollisen liiketuloksen vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (236,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 16.6.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2010/01/spy_2010_01_2010-06-16_tie_001_fi.html