Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 9.6.2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvun hidastuminen jatkui ensimmäisellä neljänneksellä 2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä 69 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 9 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Laskua edellisestä neljänneksestä oli noin 25 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 93 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti 43 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin kuluerä sijoituspalveluyrityksillä on hallintokulut, joka kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 9 prosenttia kohoten 34 miljoonaan euroon. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 21 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ensimmäisellä neljänneksellä oli 18 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 11 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2010 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa maaliskuun 2011 lopussa 58 kappaletta, joista 38 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (272,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/01/spy_2011_01_2011-06-09_tie_001_fi.html