Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 29.9.2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen kasvuvauhti nopeutui toisella neljänneksellä 2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2011 toisella neljänneksellä 80 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kasvua edellisestä neljänneksestä oli noin 17 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 94 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti 45 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin sijoituspalveluyritysten kuluerä on hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 5 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin eli yhteensä 37 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toisen tärkeän kuluerän, palkkiokulujen, lisäys oli 20 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 23 miljoonaa euroa. Liikevoittoa kertyi 24 prosenttia enemmän kuin vuoden 2010 vastaavalla neljänneksellä. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2011 lopussa 55 kappaletta, joista 37 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 29.9.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/02/spy_2011_02_2011-09-29_tie_001_fi.html