Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 8.12.2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot laskivat kolmannella neljänneksellä 2011

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2011 kolmannella neljänneksellä 62 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot vähenivät vajaat 3 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edellisestä neljänneksestä palkkiotuotot vähenivät noin 22 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 96 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti 39 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Myös sijoituspalveluyritysten kulut kasvoivat. Merkittävin sijoituspalveluyritysten kuluerä on hallintokulut, joita oli kolmannella neljänneksellä lähes 8 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin eli yhteensä 30 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, vähenivät 10 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 12 miljoonaa euroa. Liikevoitto pieneni tammi-syyskuussa noin 5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuun 2011 lopussa 55 kappaletta, joista 35 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen (09) 1734 3630, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (273,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 8.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/03/spy_2011_03_2011-12-08_tie_001_fi.html