Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 5.4.2012

Sijoituspalveluyritysten tulokset heikkenivät vuonna 2011

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 71 miljoonaa euroa vuonna 2011. Liikevoitto supistui 28 prosenttia verrattuna vuoteen 2010. Voitollisen liiketuloksen teki 37 sijoituspalveluyritystä vuonna 2011.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998–2011

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto vuosina 1998–2011

Palkkiotuottoja sijoituspalveluyrityksille kertyi 281 miljoonaa euroa, mikä on 3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010. Sijoituspalveluyritysten tuotoista lähes 93 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkeimmät palkkiotuottojen lähteet olivat omaisuudenhoito, muut palkkiotuotot ja arvopaperinvälitys.

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2011 aikana 136 miljoonaa euroa, eli saman verran kuin vuotta aiemmin. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, oli 71 miljoonaa euroa, missä oli kasvua 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuoden 2011 lopussa Suomessa toimi 60 kappaletta Finanssivalvonnalta toimiluvan saanutta sijoituspalveluyritystä. Henkilökuntaa sijoituspalveluyrityksillä oli vuoden 2011 lopussa 967 henkilöä, mikä on 70 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Sijoituspalveluyritysten toimipaikkoja oli 115 kappaletta.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Julkaisu pdf-muodossa (263,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 5.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 4. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2011/04/spy_2011_04_2012-04-05_tie_001_fi.html