Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 26.9.2013

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto kasvoivat edellisvuodesta huhti-kesäkuussa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2013 toisella neljänneksellä 78 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot kasvoivat yli 10 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 6 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 94 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 46 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen vuosimuutos neljänneksittäin

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli toisella neljänneksellä 33 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, olivat 18 miljoonaa euroa.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto toisella neljänneksellä oli 24 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 48 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edellisestä neljänneksestä liikevoitto kasvoi vajaat 13 prosenttia. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa kesäkuun 2013 lopussa 55 kappaletta, joista 40 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (261,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 26.9.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/02/spy_2013_02_2013-09-26_tie_001_fi.html