Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 3.12.2013

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen ja liikevoiton kasvu hidastui kolmannella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot olivat vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä 67 miljoonaa euroa. Palkkiotuotot pysyivät samana verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot vähenivät 15 prosenttia. Sijoituspalveluyritysten tuotoista 89 prosenttia muodostui palkkiotuotoista. Tärkein palkkiotuottojen lähde oli omaisuudenhoito, joka tuotti yli 44 miljoonaa euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen muutos neljänneksittäin, milj.euroa

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuottojen muutos neljänneksittäin, milj.euroa

Sijoituspalveluyritysten merkittävin kuluerä oli hallintokulut, joita oli kolmannella neljänneksellä 30 miljoonaa euroa. Hallintokulut muodostuvat suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Toinen tärkeä kuluerä, palkkiokulut, olivat 17 miljoonaa euroa.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto kolmannella neljänneksellä oli 24 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 41 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoitto pysyi ennallaan. Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa syyskuussa 2013 lopussa 51 kappaletta, joista 40 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hilkka Jaatinen 09 1734 3630, Kristiina Nieminen 09 1734 2957, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (246,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 3.12.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 3. vuosineljännes 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2013/03/spy_2013_03_2013-12-03_tie_001_fi.html