Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015
Korkotuotot 367 622
Korkokulut 126 286
RAHOITUSKATE 240 336
(Kulut niistä oman pääoman ehtoisista instrumenteista, jotka ovat lunastettavissa)
Osinkotuotot 4 032 4 203
Palkkiotuotot 102 746 212 088
(Palkkiokulut) 25 098 50 976
Voitot / (-) tappiot rahoitusvaroihin kuuluvan erän tai rahoitusvelan kirjaamisesta pois taseesta, joita ei kirjata käypään arvoon tulosvaikutteisesti, netto 65 70
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävien rahoitusvarojen ja -velkojen voitot ja (-) tappiot, netto 1 143 4 172
Voitot / (-) tappiot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista ja -veloista, netto 86 34
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto 321 457
Rahoitusvaroihin kuulumattoman omaisuuserän taseen poiskirjaamisesta syntyneet voitot / (-) tappiot -988
Muut liiketoiminnan tuotot 7 137 11 844
(Muut liiketoiminnan kulut) 3 804 10 825
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 86 868 170 415
(Hallintokulut) 41 451 84 476
josta:Palkat ja palkkiot (sis. henkilösivukulut) 23 611 49 215
josta: Muut hallintokulut 17 840 35 261
(Poistot) 796 1 612
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) -23 -45
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatuista rahoitusvaroista)
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset pääomaosuusmenetelmällä käsitellyistä sijoituksista
(Arvonalennukset ja niiden (-) peruutukset muista kuin rahoitusvaroista) 61 118
Voitto / (-) tappio myytävänä oleviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä -30
LIIKEVOITTO / (-) TAPPIO 44 582 84 224
(Tilinpäätössiirrot) -861 399
(Yhteisön jatkuviin toimintoihin liittyvä verokulu / ( -) tuotto) 7 395 14 687
VOITTO / (-) TAPPIO VEROJEN JÄLKEEN JATKUVISTA TOIMINNOISTA 38 048 69 139
Lopetettujen toimintojen voitto / (-) tappio verojen jälkeen -237
TILIKAUDEN KAUDEN VOITTO / (-) TAPPIO 37 811 69 139

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tau_001_fi.html