Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa

  1.1.- 31.3.2015 1.1.- 30.6.2015
VASTAAVAA . .
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 117 236 116 923
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvarat 4 325 5 846
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 1 275 469
Myytävissä olevat rahoitusvarat 22 490 17 537
Lainat ja muut saamiset 5 002 3 438
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset 3 258 3 312
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (varat)
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (varat)
Sijoitukset tytäyrityksissä, yhteisyrityksissä ja osakkuusyhtiössä 12 126 12 945
Aineelliset hyödykkeet 5 681 6 051
Aineettomat hyödykkeet 13 568 10 099
Verosaamiset 1 208 1 511
Muut varat 95 815 100 837
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja luovutettavien erien ryhmät 179
VASTAAVAA YHTEENSÄ 281 984 279 148
VASTATTAVAA . .
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät rahoitusvelat 121 121
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 1 893
Jaksotettuun hankintamenoon arvostetut rahoitusvelat 3 437 3 210
Johdannaissopimukset - suojauslaskenta (velat)
Suojauskohteen käyvän arvon muutokset korkoriskin portfoliosuojauksessa (velat)
Varaukset 1 888 1 927
Verovelat 7 879 6 609
Vaadittaessa takaisinmaksettava osakepääoma
Muut velat 103 502 75 550
Velat, jotka sisältyvät myytävänä olevaksi luokiteltuun luovutettavien erien ryhmään
VELAT YHTEENSÄ 116 863 89 346
Osakepääoma/osuuspääoma/peruspääoma 37 856 35 964
Ylikurssirahasto 7 433 3 758
Muu oma pääoma 295 125
Muut 3 285 3 351
Kertyneet muut laajan tuloksen erät -617 -599
Kertyneet voittovarat 86 053 114 445
Uudelleenarvostusrahastot ja muut arvostuserot -2
Muut rahastot 33 214 37 039
(-) Omat osakkeet -2 395 -4 281
(-) Ennakko-osingot
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 165 122 189 801
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 281 985 279 148

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 29.9.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2015, Liitetaulukko 2. Sijoituspalveluyritysten tase 1.1.- 30.6.2015, 1000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.7.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2015/02/spy_2015_02_2015-09-29_tau_002_fi.html