Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 7.7.2016

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto jatkoi laskuaan

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 20 miljoonaa euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto pieneni 25 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi reilut 8 miljoonaa euroa vähemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 90 miljoonaa euroa, mikä on 13 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot vähenivät 20 miljoonalla eurolla. Palkkiokuluja kertyi 24 miljoonaa euroa, mikä on 1 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut olivat 3 miljoonaa euroa pienemmät.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 0,2 miljoonaa euroa, mikä on 43 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 44 prosenttia vähemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokuluja kertyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa ja ne laskivat 36 prosenttia edellisen vuoden neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkokulut laskivat 15 prosenttia.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä olivat hallintokulut, joita kertyi vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä 47 miljoonaa euroa, mikä on 6 miljoonaa enemmän kuin vuotta aiemmin ja edelliseen neljännekseen verrattuna hallintakuluja oli 5 miljoonaa euroa vähemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 28 miljoonaa euroa eli 59 prosenttia koko hallintokuluista. Liiketoiminnan muut kulut olivat 7 miljoonaa euroa mikä on 3 miljoona euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 335 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 19 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 61 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen lopussa 63 kappaletta, joista 34 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 7.7.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/01/spy_2016_01_2016-07-07_tie_001_fi.html