Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 24.10.2016

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot pienenivät edellisvuoden huhti-kesäkuusta

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 27 miljoonaa euroa vuoden 2016 toisella neljänneksellä. Liikevoitto pieneni 13 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna liikevoittoa kertyi 7 miljoonaa euroa enemmän. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2009-2016, milj. euroa

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuotot olivat vuoden toisella neljänneksellä 93 miljoonaa euroa, mikä on 16 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2015 vastaavana ajankohtana. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuotot kasvoivat 4 miljoonalla eurolla. Palkkiokulut olivat 24 miljoonaa euroa, mikä on 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut olivat 0,1 miljoonaa euroa suuremmat.

Korkotuotot ja korkokulut

Korkotuotot olivat 0,3 milj. euroa, mikä on 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 25 prosenttia enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Korkokulut olivat toisella neljänneksellä 0,1 miljoonaa euroa ja ne laskivat 47 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Edelliseen neljännekseen verrattuna korkokulut olivat 5 prosenttia suuremmat.

Hallinto- ja liiketoiminnan kulut

Sijoituspalveluyritysten suurin kuluerä oli hallintokulut, joita kertyi vuoden 2016 toisella neljänneksellä 47 miljoonaa euroa, mikä on 4 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna hallintokuluja oli 1 miljoona euroa vähemmän. Hallintokuluista henkilöstökulut olivat 27 miljoonaa euroa eli 58 prosenttia koko hallintokuluista. Muut hallintokulut olivat 20 miljoonaa euroa mikä on 2 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo oli 323 miljoonaa euroa. Taseet kasvoivat 16 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta oli 68 prosenttia.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2016 toisen neljänneksen lopussa 63 kappaletta, joista 39 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kerttu Helin 029 551 3330, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (241,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 24.10.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2016/02/spy_2016_02_2016-10-24_tie_001_fi.html