Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa

  1.1.- 31.3.2018
Korkotuotot 80
(Korkokulut) 83
RAHOITUSKATE -3
(Kulut vaadittaessa takaisinmaksettavasta osakepääomasta) .. 1)
Osinkotulot 2 384
Palkkiotuotot 109 852
(Palkkiokulut) 30 028
Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjaamiseen pois taseesta liittyvät voitot tai (-) tappiot, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina ja -velkoina, netto ..
Voitot tai (-) tappiot kaupankäyntiä varten pidettävistä rahoitusvaroista ja -veloista, netto ..
Voitot tai tappiot kaupankäyntirahaston ulkopuolisista rahoitsuvaroista, jotka on pakko arvostaa käypään arvoon tulsovaikutteisesti, netto ..
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin ja -velkoihin liittyvät voitot tai (-) tappiot, netto 32
Voitot / (-) tappiot suojauslaskennasta, netto ..
Kurssierot [voitto / (-) tappio], netto -106
Voitot tai (-) tappiot, jotka liittyvät rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien kirjaamiseen pois taseesta, netto ..
Liiketoiminnan muut tuotot 4 978
(Liiketoiminnan muut kulut) 4 703
LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, NETTO 82 693
(Hallinnon kulut) 46 995
josta: (Henkilöstökulut) 27 432
josta: (Muut hallintokulut) 19 563
(Poistot) 1 369
Tehdyistä muutoksista johtuvat voitot tai (-) tappiot, netto ..
(Varaukset / (-) varausten peruutukset) ..
(Rahoitusvarojen arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruuntuminen, kun niitä ei arvosteta käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavina rahoitusvaroina) ..
(Tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin tehtyjen sijoitusten arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
(Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentuminen tai (-) arvonalentumisen peruutus) ..
Tuloslaskelmaan kirjattu negatiivinen liikearvo ..
Voiton tai (-) tappion osuus sijoituksista tytäryrityksiin, yhteisyrityksiin ja osakkuusyrityksiin ..
Voitto tai (-) tappio myytävänä olevista pitkäaikaisista omaisuuseristä ja luovutettavien erien ryhmistä, jotka on luokiteltu myytäviksi mutta joita ei voida pitää lopetettuina toimintoina ..
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA ENNEN VEROJA 34 104
(Verokulut tai (-) -tulot, jotka liittyvät jatkuvista toiminnoista johtuviin voittoihin tai tappioihin) 10 462
VOITTO TAI (-) TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA VEROJEN JÄLKEEN 23 642
Voitto tai (-) tappio lopetetuista toiminnoista verojen jälkeen ..
KOKO VUODEN VOITTO TAI (-) TAPPIO 23 642
1) Tietoa ei ole saatu, se on liian epävarma esitettäväksi tai se on salassapitosäännön alainen

Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 20.6.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 1. Sijoituspalveluyritysten tuloslaskelma 1.1.- 31.3.2018, 1 000 euroa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/spy/2018/01/spy_2018_01_2018-06-20_tau_001_fi.html