Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 27.6.2019

Sijoituspalveluyritysten palkkiotuotot ja liikevoitto laskivat vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 22 miljoonaa euroa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi 12 miljoonaa euroa vähemmän edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 21 miljoonalla eurolla 89 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 89 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 21 miljoonaa euroa, eli 19,0 prosenttia. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi 10 miljoonaa euroa vähemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi puolestaan 24 miljoonaa euroa, mikä oli 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuosi aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokulut laskivat 5 miljoonaa euroa.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 45 miljoonaa euroa, mikä oli 2 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 5 miljoona euroa vähemmän edelliseen neljännekseen verrattuna. Henkilöstökulut olivat 27 miljoonaa euroa eli noin 60 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut olivat suunnilleen samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa oli 307 miljoonaa euroa. Taseet pienenivät 20 prosenttia vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 383 miljoonasta eurosta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta kasvoi 57 prosentista noin 63 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen lopussa 55 kappaletta, joista 31 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Antti Suutari 029 551 3257, Jarkkoi Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (249,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 1. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/01/spy_2019_01_2019-06-27_tie_001_fi.html