Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sijoituspalveluyritykset 2021, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 11.10.2019

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto ja palkkiotuotot laskivat vuoden 2019 toisella neljänneksellä

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto oli 30 miljoonaa euroa vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Liikevoittoa kertyi noin 6 miljoona euroa vähemmän viime vuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palkkiotuotot laskivat 8 miljoonalla eurolla vuoden takaisesta 99 miljoonaan euroon. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen sijoituspalveluyritystilastosta.

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritysten liikevoitto neljänneksittäin 2014-2019, milj. euroa

Sijoituspalveluyritykset tarjoavat asiakkailleen sijoitustoimintaan liittyviä palveluja, kuten sijoitusneuvontaa, omaisuudenhoitoa sekä rahoitusvälineitä koskevien toimeksiantojen vastaanottamista, välittämistä ja toteuttamista. Sijoituspalveluyritysten liiketoiminnan tuotoista ja kuluista tärkeimmät erät tuloslaskelmassa ovat palkkiotuotot- ja kulut. Liikevoiton määräytymiseen vaikuttaa merkittävästi palkkiotuottojen ja -kulujen lisäksi hallinnon kulut. Toisinaan myös muilla erillä, kuten voitoilla/tappioilla myytäviksi luokitelluista pitkäaikaisista omaisuuseristä saattaa olla suuri vaikutus tilikauden voittoon.

Palkkiotuotot ja palkkiokulut

Palkkiotuottoja kertyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä 99 miljoonaa euroa. Laskua viime vuoden vastaavasta ajankohdasta on 7,5 prosenttia, joka on noin 8 miljoonaa euroa. Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna palkkiotuottoja kertyi puolestaan noin 10 miljoonaa euroa enemmän. Palkkiokuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi 23 miljoonaa euroa, joka on noin miljoona euroa vähemmän kuin vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Edelliseen neljännekseen verrattuna palkkiokuluja oli 0,6 miljoona euroa vähemmän.

Hallinnon kulut

Hallinnon kuluja sijoituspalveluyrityksille kertyi vuoden 2019 toisella neljänneksellä noin 48 miljoonaa euroa, joka vastaa kertyneitä hallinnon kuluja vastaavana neljänneksenä vuotta aiemmin. Vuoden ensimmäiseen neljännekseen verrattuna kuluja oli noin 2,4 miljoonaa euroa enemmän. Henkilöstökulut olivat noin 29 miljoonaa euroa, joka on 61 prosenttia hallintokuluista. Henkilöstökulut nousivat viime vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljoonaa euroa. Muut hallintokulut olivat puolestaan noin 19 miljoonaa euroa.

Taseet

Taseiden yhteenlaskettu arvo vuoden 2019 toisen neljänneksen lopussa oli 320 miljoonaa euroa. Taseet pienenivät 5,2 prosenttia vuoden takaisesta. Oman pääoman osuus taseiden loppusummasta nousi edellisen neljänneksen 63 prosentista noin 67,3 prosenttiin.

Sijoituspalveluyrityksiä oli toiminnassa vuoden 2019 toisen neljänneksen lopussa 55 kappaletta, joista 35 teki voitollisen liiketuloksen.


Lähde: Sijoituspalveluyritykset, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka-Pekka Pyylampi 029 551 3002, Antti Suutari 029 551 3257, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (248,4 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.10.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoituspalveluyritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-369X. 2. vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/spy/2019/02/spy_2019_02_2019-10-11_tie_001_fi.html