Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2014

Solmittuja avioliittoja selvästi vähemmän, avioeroja hieman enemmän

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2013 solmittujen avioliittojen määrä väheni jyrkästi edellisestä vuodesta. Avioliittoja solmittiin 25 119, mikä oli 3 759 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avioituvuuden väheneminen koski lähes poikkeuksetta kaikenikäisiä.

Avioliitot ja avioerot 1965–2013

Avioliitot ja avioerot 1965–2013

Yhtenä syynä naimisiin menon suosioon viime vuosina ovat vaikuttaneet erikoiset päivämäärät kuten 08.08.08 tai 12.12.12, jotka ovat saaneet pariskuntia ajoittamaan vihille menonsa näihin päiviin. Esimerkiksi joulukuussa 2012 solmittiin 3 460 avioliittoa, kun joulukuussa 2013 vain 1 894, joka on lähempänä avioitumisten tavallista määrää joulukuussa viime vuosikymmenenä. Pelkästään joulukuussa solmittujen avioliittojen väheneminen edellisestä vuodesta vastasi 42 prosenttia kaikkien solmittujen avioliittojen määrän vähenemisestä vuonna 2013.

Avioliittojen määrän vähenemisestä valtaosa oli ensimmäisten avioliittojen vähenemistä. Tästä huolimatta ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista avioliitoista pysyi lähes ennallaan noin kolmessa neljäsosassa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen.

Vuonna 2013 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-ikien pitkään jatkunut nousu katkesi, kun naisten keski-ikä laski 0,2 ja miesten 0,3 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 30,6 ja miesten 32,8 vuotta.

Vuonna 2013 avioerojen määrä lisääntyi, kun se oli kahtena edellisenä vuonna vähentynyt. Avioeroon päättyi 13 766 avioliittoa, mikä oli 766 enemmän kuin vuotta aiemmin. Iän mukaan tarkasteltuna avioeronneisuuden nousu jakaantui melko tasaisesti alle 50-vuotiaiden keskuudessa.

Vaikka avioeronneisuus hieman nousi, silti todennäköisyys, että ensimmäinen avioliitto päättyy avioeroon pysyi samalla tasolla kuin viime vuosina. Vuoden 2013 eronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä.

Vuonna 2013 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 68 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus pieneni prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80.

Parisuhteita rekisteröitiin 373 vuonna 2013. Näistä 126 oli mies- ja 247 naisparia. Rekisteröityjen parien eroja oli 101. Näistä 29 oli mies- ja 72 naisparien eroja. Vuonna 2012 parisuhteita rekisteröitiin 329 ja eroja oli 103.

Siviilisäädyn muutoksia ja avioliiton solmineiden keski-ikä 2004–2013

  Vuosi
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Solmitut avioliitot   29 342    29 283    28 236    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119
Avioerot 13 234 13 383 13 255 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä 29,7 29,6 29,7 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä 32,1 31,8 32,1 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8
Rekisteröidyt parisuhteet      186 200 191 213 249 246 322 333 329 373
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 15 31 30 67 45 53 64 85 103 101

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 09 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (271,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2013/ssaaty_2013_2014-04-17_tie_001_fi.html